Vislucht maakt mensen kritischer en sceptischer

vis

De geur van vis maakt mensen achterdochtiger en dus kritischer, zo suggereert nieuw onderzoek.

Wetenschappers verzamelden een aantal proefpersonen en lieten ze in een afgesloten ruimte vragen beantwoorden. Soms hing in die afgesloten ruimte een vislucht. Soms ook niet. Onder de vragen die de proefpersonen voorgelegd kregen, bevond zich ook de zogenoemde ‘Moses Illusion’. Dat is een vraag die als volgt luidt: ‘Hoeveel exemplaren van elke diersoort nam Mozes mee in de ark?”

Uit het onderzoek blijkt dat mensen wanneer ze aan een vislucht werden blootgesteld, vaker door de Moses Illusion heen prikten. Mensen die de vraag voorgeschoteld kregen in een ruimte zonder luchtje, antwoordden vaak ‘twee’ op de vraag, ook al wisten ze dat niet Mozes, maar Noach de dieren meenam in de ark. De mensen die dezelfde vraag beantwoordden in een ruimte met een vislucht hadden het foutje in de vraag vaker door.

“In veel talen wordt achterdocht in een metafoor geassocieerd met een geur”

“Achterdocht zorgt ervoor dat mensen informatie niet zomaar aannemen,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper. “In veel talen wordt achterdocht in een metafoor geassocieerd met een geur.” In het Engels wordt bijvoorbeeld gesteld dat er sprake is van ‘fishy smells‘ en in het Nederlands stellen we ‘dat ergens een luchtje aanzit’. Dit onderzoek suggereert dat die metaforen niet uit de lucht zijn gegrepen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd