Vis weer helemaal relaxed na massage

Nieuw onderzoek wijst erop dat vissen baat hebben bij een goede massage. Ze worden er heel relaxed van, zo blijkt.

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze doktersvissen bestudeerden. Deze vissen worden regelmatig ‘gemasseerd’ en wel door poetsvissen. Deze laatstgenoemde vissen halen parasieten van de huid van de doktersvissen.

Massage
Maar soms spelen de poetsvissen een beetje vals. Ze eten dan van de huid van de doktersvis. Dat vinden ze namelijk lekkerder. Zo kan echter gemakkelijk ruzie ontstaan. Om zo’n ruzie bij te leggen of om nieuwe ‘klanten’ te winnen, kan de poetsvis de doktersvis ‘masseren’. De poetsvis beweegt dan met zijn vinnen over het lijf van de doktersvis.

Cortisol
Dat de poetsvis baat heeft bij een massage is duidelijk: hij maakt er vrienden mee. Maar wat heeft een doktersvis aan zo’n massage? Onderzoekers besloten het uit te zoeken. Ze verzamelden een aantal doktersvissen en lieten ze gedurende tien dagen regelmatig masseren. Op de elfde dag namen de onderzoekers wat bloed af om te kijken hoe het met het cortisol – een stresshormoon – zat. De vissen die gemasseerd waren, hadden aanzienlijk minder stresshormonen in hun lijf dan de vissen die geen massage hadden gehad.

Stress
In een tweede experiment werden de vissen eerst gemasseerd. Daarna werden ze in een nauwe ruimte gestopt. Dat was een situatie die stress met zich meebracht. De vissen die eerder gemasseerd waren, bleken daar minder last van te hebben. Sterker nog: hoe langer ze gemasseerd waren, hoe lager de hoeveelheid stresshormonen was.

Dat aanrakingen stress wegnemen, is niets nieuws. Onderzoeken onder mensen, maar ook onder apen en ratten heeft dat al aangetoond. Het is echter voor het eerst dat massages bij vissen stress weg blijken te nemen. Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Nature Communications.

Bronmateriaal

"Massages Relax Fish Too" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bethany Weeks (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd