Onderzoek suggereert dat vis emoties heeft

vis

Wanneer vissen iets heftigs meemaken, krijgen ze ’emotionele koorts’, zo stellen onderzoekers.

Wetenschappers verzamelden een aantal zebravissen en zetten ze in een watertank die uit verschillende compartimenten bestond. Die compartimenten waren wel met elkaar verbonden; een vis kon dus van het ene naar het andere compartiment zwemmen. In elk compartiment was de temperatuur anders: die liep van 18 graden Celsius op tot 35 graden Celsius. De onderzoekers deelden de zebravissen in twee groepen in. De ene groep deed dienst als controlegroep en werd met rust gelaten. De andere groep maakte een stressvolle gebeurtenis mee: de vissen werden gedurende vijftien minuten in een net in de watertank gevangen gehouden. Na vijftien minuten kwamen de vissen vrij.

Hogere temperatuur
De vissen uit de controlegroep bleven voornamelijk in de compartimenten waarin de temperatuur rond de 28 graden Celsius lag. Maar de vissen die iets heftigs mee hadden gemaakt, waren sterk geneigd naar compartimenten met een hogere temperatuur te zwemmen. Hun lichaamstemperatuur steeg twee tot vier graden. Volgens de onderzoekers bewijs dat vissen ’emotionele koorts’ kunnen hebben.

WIST JE DAT…

Over emotionale koorts
Men spreekt van emotionele koorts wanneer de lichaamstemperatuur van een organisme in reactie op een stressvolle situatie stijgt. De stijging in lichaamstemperatuur hangt namelijk nauw samen met de emoties die dieren door toedoen van de stress ervaren. Tijdens eerdere onderzoeken is al aangetoond dat zoogdieren, vogels en bepaalde reptielen emotionele koorts kunnen hebben.

Bewustzijn
En nu blijkt dus dat ook de lichaamstemperatuur van vissen die aan een stressvolle situatie zijn blootgesteld stijgt: met wel twee tot vier graden. Het suggereert voorzichtig dat ook vissen emoties hebben. En daar blijft het niet bij. Mogelijk wijst emotionele koorts er ook op dat vissen bewustzijn hebben. “Deze resultaten zijn heel interessant,” vindt onderzoeker Sonia Rey. “Het uiten van emotionele koorts suggereert voor het eerst dat vissen een bepaalde mate van bewustzijn hebben.”

Over de vraag of vissen bewustzijn hebben, is al veel te doen geweest. Sommige onderzoekers achten het onmogelijk: het brein van de vis zou daar te simpel voor zijn. Anderen wetenschappers stellen dat het simpele brein van de vis tot meer in staat is dan men zou denken en zien daarvoor bewijs in onder meer het gedrag van vissen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd