Vis gebruikt gebarentaal tijdens de jacht

KoraalvisGebarentaal is niet alleen voorbehouden aan primaten en raven. Ook vissen zijn hier toe in staat, zo blijkt uit onderzoek. Tijdens de jacht geven zij signalen af aan hun jachtpartners, om zo de locatie van de prooi aan te geven.

Het fenomeen werd geconstateerd bij koraalvissen, een vissensoort genaamd Plectropomus leopardus en de Plectropomus pessuliferus marisrubri. Zij gebruiken een aanwijzend signaal naar verschillende jachtpartners toe, zoals de grote blauwe octopus, de Reuzenmurene en de Napoleonvis.

Bijzonder
De uitkomst van het onderzoek, dat werd geleid door Alexander Vail, student aan de Cambridge Universiteit, is erg bijzonder. Voorheen werd gebarentaal alleen bij mensen, apen en (sinds kort) raven gesignaleerd. Dit werd gezien als bewijs voor de cognitieve mogelijkheden van primaten en kraaien.

WIST U DAT…

…vissen gevechten winnen op basis van karakter?

Hoofdstand
De onderzoekers observeerden tientallen momenten waarin de vissen een ‘hoofdstand’ uitvoerden. Op die manier wezen zij naar een prooi. Wanneer hun jachtpartners het niet in de gaten hadden, zwom de desbetreffende vis naar deze toe en probeerde een ander gebaar. In sommige gevallen duwde de vis zijn partner zelfs in de richting van de prooi.

Criteria
Het ‘hoofdstand’-signaal voldoet volgens het onderzoek aan alle criteria voor een verwijzend gebaar. Zo wijst het naar een object en een potentiële ontvanger en ontvangt het een vrijwillige reactie. Ook bevat het kenmerken van iets dat met intentie wordt uitgevoerd; de vis heeft een doel en gebruikt communicatie om dit te bereiken.

De onderzoekers denken dat andere soorten mogelijk ook in staat zijn om vergelijkende communicatie uit te voeren. Verder onderzoek bij andere kandidaten zal dit moeten uitwijzen. Zij concluderen: “Onze resultaten benadrukken het belang van een meer evolutionaire blik op cognitie. Soorten evolueren cognitieve oplossingen aan de hand van hun ecologische behoeften.”

Bronmateriaal

"Referential gestures in fish collaborative hunting" - nature.com
"Evidence shows fish collaboration on hunting pre" - cam.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Wayne (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd