‘Virussen veranderen menselijke evolutie’

Italiaanse wetenschappers hebben bewijs gevonden dat aantoont dat virussen de evolutie van de mens hebben veranderd. Ze ontdekten meer dan 400 verschillende mutaties in 139 genen die een rol spelen in het krijgen van een virus. Hun onderzoek moet op langere termijn bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicatie en vaccins.

De onderzoekers analyseerden de genomen van 52 bevolkingen uit verschillende delen van de wereld die tijdens de menselijke evolutie ook nog eens in verschillende mate aan virussen waren blootgesteld. Ze richtten zich met name op de klimaten waar virussen een goed leven hebben: warme, natte regio’s zoals Afrika bijvoorbeeld.

Het is al langer bekend dat virussen invloed hebben gehad op de genen van mensen. Eerdere onderzoeken toonden aan dat acht procent van het genoom bestaat uit endogene retrovirussen. Deze implanteren hun genetische code in ons. De Italiaanse onderzoekers wilden weten of het daadwerkelijk krijgen van een infectie ook invloed had op de genetische variatie.

Dat bleek inderdaad zo te zijn. Bevolkingen die vaker met verschillende virussen in aanraking waren geweest, hadden meer genetische mutaties dan volken die minder vaak geïnfecteerd waren geraakt. De eerstgenoemde groep had zich aan de vele infecties aangepast door een specifieke selectie van genen.

Volgens de wetenschappers staat het onderzoek duidelijk nog in de kinderschoenen en is nadere bestudering nodig om de gevonden bewijzen te onderschrijven. Wel bieden de huidige resultaten hoop voor de toekomst. Nu we weten dat genen zich zo kunnen ontwikkelen dat een mens minder vatbaar voor virussen is, kunnen wellicht nieuwe medicijnen en behandelingen worden ontwikkeld om ons mensen beter voor te bereiden op virussen. Bovendien vormen de resultaten een verklaring voor het feit dat de één bij de minste of geringste griep ziek wordt en de ander altijd overeind blijft: het zit in de genen!

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd