Virtuele superheld kan echte wereld mooier maken

superman

Nieuw onderzoek wijst erop dat virtuele superhelden ook invloed kunnen hebben op de ‘echte’ wereld. Mensen die in spelletjes in de huid van superhelden kruipen en bijvoorbeeld kunnen vliegen, zijn daarna veel sterker geneigd om andere mensen te helpen.

Onderzoekers verzamelden een groep proefpersonen. De groep nam vervolgens deel aan een virtueel spel. De ene helft van de groep kreeg een vaardigheid die ook superhelden hebben: ze konden vliegen. De andere helft van de proefpersonen vloog ook, maar dan als passagier aan boord van een helikopter. Beide groepen kregen tijdens het spel vervolgens de opdracht om of een vermist kind op te sporen of door een virtuele stad te toeren.

Hulp nodig
Na het experiment haalde de onderzoekers de apparatuur die tijdens het spel gebruikt was, uit de kamer en gooide daarbij ‘per ongeluk’ een bak met pennen om. De pennen vielen op de grond. De onderzoeker wachtte daarop vijf seconden alvorens de pennen op te gaan ruimen: zo kreeg de proefpersoon de gelegenheid om te hulp te schieten en de pennen op te ruimen. Deed de proefpersoon dat niet, dan ruimde de onderzoeker de pennen op.

WIST U DAT…

…de cape van Batman eigenlijk te klein is?

Resultaten
“Proefpersonen die in de virtuele wereld de kracht hadden om net als Superman te vliegen, waren later, buiten die virtuele wereld, veel behulpzamer dan proefpersonen die in de virtuele wereld passagiers in een helikopter waren,” zo concluderen de onderzoekers in het blad PLoS ONE. Het maakte daarbij niet uit of de proefpersonen gezocht hadden naar een vermist kind of alleen maar over de stad gevlogen hadden: in beide scenario’s waren mensen die zelf gevlogen hadden, behulpzamer.

Verklaringen
Er zijn verschillende verklaringen te bedenken voor het feit dat mensen die tijdens het spel konden vliegen, behulpzamer waren. Zo kan het zijn dat ze door het spel als het ware geprogrammeerd waren om te denken als superhelden en daardoor – in ieder geval voor korte tijd – sneller geneigd waren om te helpen. Een andere mogelijkheid is dat proefpersonen die zelf vlogen zich actiever betrokken voelden dan de mensen die enkel in de helikopter zaten.

De onderzoekers pleiten in hun studie voor meer onderzoek. Zo zouden ze graag achterhalen of ook andere vaardigheden van superhelden ervoor zorgen dat mensen behulpzamer worden. Ook zouden ze graag onderzoeken of het tijdsbestek waarin mensen de vaardigheden van superhelden bezitten invloed heeft op gedrag: worden mensen nog behulpzamer naarmate ze langer over de vaardigheden van een virtuele superheld beschikken?

Bronmateriaal

"Virtual Superheroes: Using Superpowers in Virtual Reality to Encourage Prosocial Behavior" - Plosone.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd