‘Vieze lucht werkt zelfmoord in de hand’

Luchtvervuiling vergroot de kans dat mensen zichzelf van het leven beroven. Met die opmerkelijke conclusie komen wetenschappers. Ze ontdekten dat het aantal zelfmoorden twee dagen nadat de lucht extreem vies was gemiddeld negen procent hoger is dan normaal.

De wetenschappers bestudeerden meer dan 4000 zelfmoorden en legden deze naast de gegevens van de luchtvervuiling. Ze ontdekten al snel dat er een verband was. Wanneer de luchtvervuiling zeer extreem was, pleegden in de dagen daarna negen procent meer (verder gezonde) mensen zelfmoord. Onder mensen met hart- en vaatziekten was dit percentage nog hoger: onder hen pleegden 19 procent meer mensen zelfmoord na een zeer vieze dag.

Astma
Tegelijkertijd met dit onderzoek, publiceert een Taiwanese universiteiten haar resultaten. En die liggen in dezelfde lijn. De onderzoekers ontdekten in de jaren ’90 dat luchtvervuiling bij zo’n 160.000 kinderen tot astma had geleid. Recentelijk bezochten de wetenschappers deze kinderen weer en ze ontdekten dat zelfmoord onder de kinderen met astma twee keer zo vaak voorkwam als bij gezonde kinderen. Hoe heftiger de symptomen van de kinderen waren, des te sneller ze zelfmoord pleegden.

Psychologische problemen
Het vermoeden bestaat dat zelfmoord nauw samenhangt met de ademhalingsproblemen door luchtvervuiling. Zo is uit Amerikaans onderzoek gebleken dat 7.5 procent van de mensen met astma ook psychologische problemen heeft. Onder de mensen die geen astma hebben, is dat ‘slechts’ drie procent.

Probleem
Dat juist mensen met astma zo onder psychologische problemen gebukt gaan, is volgens onderzoekers een groot probleem. Depressieve mensen weigeren vaker hun medicijnen te slikken waardoor de aandoening net als de psychologische problemen verergert. Het is nu een uitdaging om het verband tussen ademhalingsproblemen en depressie te vinden zodat kan worden ingegrepen.

In Azië is deze kwestie omvangrijker en ingrijpender dan elders. De luchtvervuiling is enorm en veel mensen lijken gebukt te gaan onder psychologische problemen. Sterker nog: dat aantal neemt sterk toe. In 1996 ontnamen 14 op de 100.000 mensen zich het leven. Tien jaar later was dat aantal al gestegen naar 23.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd