Vier van de zes mensapen worden nu ernstig bedreigd

Dat blijkt uit een update van de IUCN Rode lijst van bedreigde diersoorten. Op de lijst staan 82.954 soorten, waarvan er nu 23.928 met uitsterven bedreigd worden.

De oostelijke gorilla – die bestaat uit twee subsoorten – is niet langer ‘bedreigd’, maar staat op de nieuwe lijst te boek als ‘ernstig bedreigd’. In 20 jaar tijd is het aantal oostelijke gorilla’s met zeventig procent afgenomen. Naar schatting zijn er nog maar 5000 oostelijke gorilla’s in leven.

Vier van de zes mensapen
Nu de status van de oostelijke gorilla op de rode lijst veranderd is, worden maar liefst vier van de zes mensapen ernstig bedreigd. Naast de oostelijke gorilla dragen ook de westelijke gorilla, Borneose orang-oetan en Sumatraanse orang-oetan dat stempel. De andere twee mensapen – de chimpansee en bonobo – staan te boek als ‘bedreigd’.

Een berggorilla, één van de subsoorten van de oostelijke gorilla. Afbeelding: Rod Waddington (via Wikimedia Commons).
Een berggorilla, één van de subsoorten van de oostelijke gorilla. Afbeelding: Rod Waddington (via Wikimedia Commons).
Verontrustend
“Zien hoe de oostelijke gorilla – één van de soorten die het meest nauw aan ons verwant is – afglijdt richting extinctie is echt verontrustend,” stelt Inger Andersen, namens de International Union for Conservation of Nature, de organisatie die de rode lijst opstelt. “We leven in een tijd met enorme veranderingen en elke update van de IUCN Rode lijst doet ons realiseren hoe snel de wereldwijde extinctiecrisis escaleert.” Tegelijkertijd benadrukt Andersen dat het nog niet te laat is. Ze stelt dat er genoeg bewijs is dat bedreigde dieren in bescherming nemen, werkt. “Het is onze verantwoordelijkheid om ons nog meer in te spannen om het tij te keren en de toekomst van onze planeet te beschermen.”

Steppezebra
Naast de mensapen zijn er nog veel meer soorten die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld de steppezebra. Nog niet zo lang geleden maakten onderzoekers zich weinig zorgen over deze soort, maar dat is veranderd. Het aantal steppezebra’s is in veertien jaar tijd met 24 procent afgenomen. Op de zebra’s wordt zeer actief gejaagd voor hun vlees en huid.

De steppezebra. Afbeelding: Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons).
De steppezebra. Afbeelding: Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons).

Hawaii
En ook over soorten op Hawaii maken wetenschappers zich zorgen nadat ze 415 plantensoorten die alleen op Hawaii voorkomen, bestudeerden. 87 procent ervan dreigt uit te sterven. 38 van de 415 soorten blijken reeds te zijn uitgestorven en vier andere soorten blijken in het wild niet meer voor te komen. Belangrijkste oorzaak? Invasieve soorten. Soorten die van oorsprong niet op Hawaii voorkomen, maar daar (door toedoen van de mens) terecht zijn gekomen. Je moet dan denken aan geiten, ratten en varkens, maar ook bepaalde plantensoorten.

Maar er is ook goed nieuws. Zo is de status van de reuzenpanda veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. Het is te danken aan maatregelen die erop gericht zijn bossen te beschermen en ontboste gebieden weer van bomen te voorzien. Overigens is de reuzenpanda nog niet uit de gevarenzone: door klimaatverandering zal de populatie naar verwachting in de toekomst toch weer kleiner worden. Ook het aantal Tibetaanse antilopen is toegenomen, net als het aantal langoorhaasratten in Australië.

Bronmateriaal

"Four out of 6 great apes one step away from extinction" - IUCN Red List
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Eric Kilby (via Wikimedia Commons)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd