Vier oude mummies ontdekt in Peru

Archeologen hebben in Lima, de hoofdstad van Peru, vier mummies ontdekt. De mummies bevonden zich tussen de ruïnes van een oud huis dat ooit mogelijk toebehoorde aan een leider van het oude Wari-volk: een groep die nog voor de Inca’s over Peru regeerden. De mummies zijn mogelijk 1600 jaar oud en wellicht geofferd voor het zielenheil van de leider.

De eerste objecten die erop wezen dat de archeologen een zeer oud graf hadden gevonden, werden ongeveer een week geleden opgegraven. Eerst stuitten de onderzoekers op een lijkwade en daarin bleek zich een mummie te bevinden. Al snel bleken er nog drie lijkwades en mummies te zijn.

Volgens de archeologen is het aannemelijk dat de lichamen die in het graf gevonden zijn, toebehoren aan kinderen. Zij zijn wellicht als een offer in het graf geplaatst en moesten de prominente persoon die in het huis woonde na diens overlijden begeleiden naar het hiernamaals.

De Wari-cultuur regeerde tussen 500 en 1000 na Christus over grote delen van Peru. Het volk was zeer oorlogszuchtig en wierp menig regering omver.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd