‘Vier keer meer mest nodig in de komende decennia’

Om aan de groeiende vraag naar voedsel te blijven voldoen, zal grasland de komende decennia tot wel vier keer meer mest vereisen.

Tot die conclusie komt een internationaal team van onderzoekers waarin ook enkele Nederlandse wetenschappers zetelen. Ze stellen in hun studie vast dat graslanden wereldwijd niet of nauwelijks bemest worden. En daardoor putten de graslanden – onder meer door een tekort aan fosfor – elk jaar een stukje verder uit.

Uitputting
Dat graslanden de uitputting nabij zijn, komt door slecht beheer, zo stellen de onderzoekers. Gras heeft voedingsstoffen – waaronder fosfor – nodig om te groeien. Het gras haalt fosfor uit de bodem en neemt dat op. Maar op veel graslanden loopt vee dat gras eet. Zo komt een deel van het fosfor in de maag van vee terecht, dat het weer gebruikt om zelf te groeien en melk te produceren. Een groot deel van het opgenomen fosfor verlaat het lichaam van het dier echter weer via de mest. Slechts ongeveer de helft van die mest valt echter op het grasland; de rest wordt gebruikt om landbouwgrond (met daarop voedselgewassen zoals granen en groente) te bemesten.

De uitputting van grasland in beeld. Afbeelding: Wageningen University.
De uitputting van grasland in beeld. Afbeelding: Wageningen University.

Bijvoeden
Elk jaar leveren graslanden dus fosfor in en omdat de graslanden onvoldoende bemest worden, komt het fosfor niet meer terug. Het resultaat: gras groeit slechter. Het zou dan ook zomaar kunnen dat vee in de toekomst niet meer kan leven van gras op de uitgeputte graslanden en bijgevoerd moeten worden met bijvoorbeeld granen.

Voedselzekerheid
Dat is slecht nieuws. Want het zal al een hele klus worden om in de toekomst – als de wereldbevolking groeit – aan de vraag naar voedsel te voldoen. Nog lastiger wordt het als een deel van het voor mensen bestemde voedsel ook nog ingezet moet worden om vee bij te voeren, omdat grasland niet zo voedzaam is.

Maar er kan nog ingegrepen worden, zo stellen de onderzoekers in hun studie. Maar dan moet er de komende tientallen jaren vier keer zo veel fosfor worden bemest als nu gebruikelijk is. Alleen dan kan de grasgroei weer op peil worden gebracht. Naar verwachting neemt dan ook de vlees- en melkproductie toe zonder dat er veel voedselgewassen aan het vee gevoerd hoeven te worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd