‘Vet is een zesde smaak’

De menselijke tong is in staat om vijf smaken te onderscheiden: zoet, zout, zuur, bitter en umami (het Japanse woord voor hartig). Onderzoekers komen nu tot de conclusie dat dat rijtje niet zo compleet is als wordt aangenomen. Er mist een smaak: vet.

De onderzoekers voorzagen een aantal tamelijk smakeloze hapjes van vetzuren en schotelden die aan dertig mensen voor. Alle proefpersonen – ook degenen die de vetzuren in een lage concentratie hadden toegediend gekregen – waren in staat om de smaak te herkennen.

Vervolgens ontwikkelden de onderzoekers een test waarin gekeken werd hoe heel gevoelige mensen op het vet reageerden. De resultaten werden daarna ook nog eens aan hun gewicht gekoppeld. En wat blijkt? De mensen die gevoelig zijn voor vet proefden het sneller en nuttigden er minder van. Bovendien was hun BMI (Body Mass Index) gemiddeld lager.

Volgens onderzoeker Russell Keast wijzen de resultaten erop dat de smaak van vet een bepaald mechanisme in het lichaam activeert. “We houden er allemaal van om vet voedsel te eten. Wij vermoeden dat het mechanisme er is om je te laten stoppen met eten. Het lichaam is in staat om je te vertellen wanneer je genoeg hebt gehad en moet stoppen. En als je daar niet gevoelig voor bent dan krijg je die feedback niet.” Volgens de onderzoekers raken sommige mensen ongevoelig voor de smaak van vet doordat ze het zo vaak nuttigen.

Op basis van dit onderzoek kan vet nog niet per direct aan het rijtje smaken worden toegevoegd. Daar is meer onderzoek voor nodig. Maar alles wijst erop dat vet een goede kandidaat voor in het rijtje is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd