Verzuurde oceanen hebben enorme impact op hun bewoners

En de verzuring wordt alleen maar erger…

Wetenschappers waarschuwen al geruime tijd dat onze CO2-emissies koraalriffen doden en dat verzuring van de oceaan de ecosystemen beschadigt. Maar hoe zal dat er in de toekomst precies uit gaan zien? In een nieuwe studie besloot een team van duikers het van dichtbij te gaan bekijken.

Veranderende riffen

Koraalriffen zullen er in de toekomst waarschijnlijk heel anders uit gaan zien. Zo zullen waarschijnlijk de gekleurde en indrukwekkende koralen langzaamaan plaats moeten maken voor kleinere plaatkoralen en massievere soorten. Lees er hier meer over!

Shikine
Ze besloten onderzoek te doen naar koolstofoxidegas dat ontsnapt uit de vulkaan en in de oceaan terecht komt op het eiland Shikine in Japan. Dit eiland bevindt zich op de grens van een gematigd en tropisch klimaat. De onderzoekers krijgen hierdoor een idee hoe stijgende CO2-niveaus de toekomstige ecologie zullen gaan beïnvloeden, zowel in het noordwesten van de Stille Oceaan als over de hele wereld. De duikers onderzochten de CO2-gehaltes en legden vervolgens vast hoe de flora en fauna regeren op de verzuring van het zeewater.

Veranderende omstandigheden
Het team ontdekte dat een paar plantensoorten van de veranderende omstandigheden profiteren. Dit zijn over het algemeen de kleinere wieren en algen die de zeebodem bedekken. Hierdoor verstikken ze de koralen en wordt de algehele mariene diversiteit verminderd. “In kustgebieden met pre-industriële CO2-niveaus vonden we een indrukwekkende hoeveelheid koralen en oesters,” vertelt onderzoeker Jason Hall-Spencer. Maar in gebieden met de huidige, gemiddelde CO2-niveaus vonden we veel minder koralen en was er een minder diverse biodiversiteit.” Dit toont aan hoeveel schade CO2-uitstoot aan het zeeleven berokkent. “Tenzij we grip krijgen op onze emissies zullen we ongetwijfeld grote achteruitgang van wereldwijde kustsystemen zien,” onderstreept de onderzoeker.

Deze locatie heeft een CO2-gehalte van 900 ppm. Dit is de situatie zoals die voorspeld is voor onze oceanen in het jaar 2100. Foto: Marco Milazzo

Verspreiding
Vorig jaar was er een massale sterfte aan koralen in het zuiden van Japan. Veel mensen hoopten dat de koraalsoorten zich naar het noorden zouden kunnen verspreiden. Maar uiteindelijk bleek dat nog helemaal niet zo makkelijk te gaan. “Het is uiterst zorgwekkend om te ontdekken dat tropische koralen zo kwetsbaar zijn voor oceaanverzuring,” stelt hoofdauteur Dr. Sylvain Agostini. “Dit zal hen beletten om zich verder naar het noorden te verspreiden en zo te ontkomen aan de schade die het warme water hen aandoet.”

De onderzoekers schrijven dat drie eeuwen aan industriële ontwikkeling al een duidelijke stempel op onze zeeën heeft gedrukt. Maar als de CO2-niveaus blijven stijgen zoals voorspeld is, zullen in de komende decennia de verlaging van de pH-waarden in het zeewater mogelijk nog grotere en catastrofale gevolgen hebben. “Als we de doelstellingen uit het Parijsakkoord kunnen halen, kunnen we verdere schade aan koraalriffen en andere mariene ecosystemen kunnen beperken,” besluit onderzoeker Kazuo Inaba.

Bronmateriaal

"Study shows ocean acidification is having major impact on marine life" - University of Plymouth

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd