Verwilderde katten hebben nu 99,8 procent van Australië veroverd

De invasieve dieren hebben reeds het uitsterven van 20 Australische diersoorten op hun geweten.

Een team van 40 wetenschappers komt met de meest nauwkeurige schatting van het aantal verwilderde katten in Australië en het gebied dat zij beslaan. Uit het onderzoek blijkt dat verwilderde katten reeds op 99,8 procent van het Australische grondgebied te vinden zijn. “De omvang van de totale populatie in Australië loopt uiteen van 2,1 miljoen exemplaren in magere tijden tot wel 6,3 miljoen exemplaren wanneer veel regen resulteert in veel prooien,” vertelt onderzoeker Sarah Legge.

Dichtheid
De onderzoekers keken ook naar de ‘kat-dichtheid’. Die blijkt het grootst te zijn op de Australische eilanden en dan met name op de kleine eilanden. Daarnaast bleken landinwaarts gelegen gebieden met weinig regenval en meer open vegetatie een grotere dichtheid katten te hebben dan de nattere kustgebieden, maar alleen na heftige regenbuien.

WIST JE DAT…

…die grappige kattenfilmpjes op YouTube echt een functie hebben? Ze kunnen gelukkig maken en energie geven.

Nationale parken
Verder blijkt uit het onderzoek dat de kat-dichtheid in nationale parken en andere beschermde gebieden net zo groot is als daarbuiten. En dat is zorgwekkend. Op het moment ondermijnen de verwilderde katten de maatregelen die genomen worden om kwetsbare en bedreigde soorten in Australië te beschermen. De onderzoekers wijzen erop dat al zeker 20 Australische dieren door toedoen van de verwilderde katten zijn uitgestorven.

Vernietigend effect
Uit het onderzoek blijkt dat de dichtheid van het aantal verwilderde katten in Australië lager ligt dan in Noord-Amerika en Europa. “En toch hebben verwilderde katten een vernietigend effect op onze wilde dieren,” stelt onderzoeker Gregory Andrews. “Australië is – naast Antarctica – het enige continent op aarde waarop dieren in de afwezigheid van katten geëvolueerd zijn en dat is de reden dat de katten zo’n bedreiging zijn voor onze wilde dieren. Het benadrukt maar weer eens hoe nodig het is om de verwilderde katten op een humane en effectieve manier te ruimen.”

Het onderzoek stelt wetenschappers en lokale overheden in staat om effectievere maatregelen te nemen tegen de verwilderde katten. Zo toont het de omvang van het probleem, maar laat het bovendien zien waar de grootste voordelen te behalen zijn wanneer de verwilderde katten worden aangepakt.

Bronmateriaal

"New research: Feral cats now cover over 99.8 percent of Australia" - University of Queensland (via Eurekalert)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd