Vervelen kan nu op vijf manieren

verveling

Het is een emotie die we allemaal kennen en waar we allemaal ongetwijfeld een hekel aan hebben: verveling. Het lijkt een vrij simpele emotie, maar dat is het niet, zo toont nieuw onderzoek aan. Wetenschappers hebben namelijk een nieuw type verveling geïdentificeerd. Met deze toevoeging – de naarste manier waarop u uzelf vervelen kunt – zijn er nu vijf manieren om uzelf te vervelen.

In 2006 maakten onderzoekers al onderscheid tussen vier typen verveling. Ze hielden daarbij rekening met twee factoren: de mate van opwinding (variërend van kalm tot ongedurig) en de mate waarin de verveling als positief of negatief wordt ervaren. Op basis daarvan stelden de onderzoekers dat u uzelf op vier manieren vervelen kunt. Zo is er de onverschillige verveling (u bent relaxed, teruggetrokken en onverschillig), de verveling waarbij u onzeker bent en ontvankelijk voor verandering of afleiding, de zoekende verveling (u bent rusteloos, actief op zoek naar verandering of afleiding) en als laatste een vorm van verveling waarbij u zeer gemotiveerd bent om de huidige situatie te verlaten voor een alternatieve, heel specifieke situatie.

Apathisch
Wetenschappers hebben aan die vier typen verveling nu een vijfde type toegevoegd: apathische verveling. Deze vorm van verveling doet denken aan hulpeloosheid en depressie en wordt gekenmerkt door een zeer beperkte opwinding en zeer grote aversies.

WIST U DAT…

…verveling op het werk mensen creatiever kan maken?

Depressie
De onderzoekers kwamen de vijfde vorm van verveling op het spoor toen ze 63 Duitse studenten en 80 scholieren gedurende een dag ondervroegen over hun activiteiten en ervaringen. Maar liefst 36 procent van de scholieren maakte melding van een apathische vorm van verveling. En dat is alarmerend, vinden de onderzoekers. Zeker aangezien wetenschappers aannemen dat er een verband is tussen verveling en depressieve gevoelens.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat we de vijf verschillende vormen van verveling doorgaans niet stuk voor stuk ondervinden. Meestal ervaren mensen één vorm van verveling die elke keer opduikt. Dat suggereert dat het ervaren van een specifieke vorm van verveling nauw samenhangt met uw persoonlijkheid.

Bronmateriaal

"Boredom research has now become more interesting" - Springer (via Eurekalert.org)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Teeejayy (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd