Verlegen vogels spannen samen tegen brutale vogels

Koolmeesjes

Uit een nieuwe studie blijkt dat verlegen vogels elkaar vaker opzoeken dan brutale vogels. Ook hebben de verlegen vogels onderling een stabielere relatie. Dit in tegenstelling tot de brutale vogels die kiezen voor de kwantiteit en dus vaker van groep wisselen.

Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Oxford en de Australische nationale universiteit, kregen koolmezen een kleine chip die kon worden gedetecteerd bij vijfenzestig voederplaatsen. De onderzoekers gebruikten de gegevens van miljoenen voederbezoeken van vogels om het sociale netwerk van een hele populatie in kaart te brengen. Al snel zagen de wetenschappers een patroon en werd duidelijk wie met wie communiceerde. Zo bleken brutale vogels vaker de neiging te hebben om van foerageergebied te wisselen dan de schuwe vogels. Mannelijke vogels die verlegen sociaal gedrag vertoonden, sloten zich eerder aan bij vogelzwermen met een soortgelijke persoonlijkheid dan hun brutale mannelijke soortgenoten.

WIST U DAT…

vogels tot elkaar worden aangetrokken en dezelfde kant op bewegen om zo botsingen te vermijden?

Gedrag
De onderzoekers denken dat de verlegen mannetjes elkaar opzoeken om te kunnen ontkomen aan de brutale vogels. Het verschil in gedrag van de schuwe en brutale vogels is waarschijnlijk te wijten aan de uiteenlopende reacties van de vogels op risico. Schuwe vogels hebben de neiging laag risico gedrag te vertonen. Terwijl hun brutale tegenhangers zich bezighouden met hoog risico gedrag. Schuwe vogels volgen een sociale strategie waarbij ze kiezen voor een stabiele plek om de risico’s te minimaliseren. De brutale vogels wisselen van zwerm om zo een verbeterde maatschappelijke positie en zo een betere toegang tot informatie, zoals de locatie van voedsel, te krijgen.

Doel van het onderzoek was antwoord te krijgen op de vraag waarom vogels op sociaal gebied verschillen en welke gevolgen dit heeft in een populatie. Wetenschappers beginnen steeds meer te beseffen dat de processen van populaties in het wild afhankelijk is van de manier waarop individuen omgaan met elkaar.

Bronmateriaal

"'Shy' male birds flock together -and have fewer friends" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd