Verdrietige mensen herkennen gezichten beter

Mensen die verdrietig zijn, zijn beter in staat om gezichten te herkennen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

De resultaten zijn verrassend. Uit eerdere studies was namelijk gebleken dat mensen die verdrietig of ongelukkig zijn, minder goed zijn in abstract denken en ook moeite hebben met het onthouden van een lijstje met woorden.

Studenten
In een poging te achterhalen hoe de stemming het geheugen aantast, zetten wetenschappers een experiment op. De onderzoekers verzamelden studenten en lieten ze luisteren naar vrolijke, verdrietige en neutrale muziek. Ook kregen de studenten opdracht om te denken aan iets wat ze verdrietig of vrolijk maakte. Of ze moesten denken aan iets neutraals: de route die ze aflegden om op de universiteit te arriveren.

Experiment
De studenten kregen tientallen neutrale gezichten te zien, zo is in het blad Consciousness and Cognition te lezen. Daarna moesten ze een enquête invullen die enkel als doel had om de proefpersonen even af te leiden. Vervolgens kregen de studenten twee keer zoveel gezichten als eerst te zien en moesten ze aangeven welke gezichten ze eerder al eens hadden waargenomen. De studenten die zich het minst gelukkig voelden, scoorden het best. De gelukkige studenten deden het het slechtst.

WIST U DAT…

Nog een experiment
Een tweede experiment verliep precies op dezelfde manier. Alleen kregen de proefpersonen nu vrolijke, verdrietige en neutrale gezichten te zien. Weer scoorden de ongelukkige proefpersonen het hoogst, ongeacht of ze nu een vrolijk, verdrietig of neutraal gezicht moesten herkennen. Opvallend genoeg herkenden de gelukkige studenten nu de vrolijke en neutrale gezichten beter dan de verdrietige gezichten.

En nog eentje
In een derde experiment kregen de proefpersonen gezichten te zien die ze goed in zich moesten opnemen en moesten onthouden. Nu scoorden de gelukkige en ongelukkige studenten even goed.

Details
Volgens de onderzoekers verklaren de experimenten een hoop. Ongelukkige studenten zouden uitgebreid over van alles en nog wat nadenken en gefocust zijn op details. Gelukkige studenten doen dat alleen als dat van hen gevraagd wordt. Dat verklaart waarom verdrietige mensen minder goed scoren op het onthouden van woorden en feitjes, maar het wel heel goed doen als ze gezichten moeten herkennen.

Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot een betere behandeling van depressies. Door te achterhalen hoe depressies de manier waarop mensen de wereld zien, veranderen, kunnen onderzoekers een beter beeld krijgen van de manier waarop depressies zich ontwikkelen.

Bronmateriaal

"Sad People Have Surprising Memory Advantage" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Emily (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd