Verbranding van fossiele brandstoffen levert dit jaar 36 miljard ton CO2 op

industrie

Door de verbranding van fossiele brandstoffen wordt ook dit jaar weer een hoop CO2 uitgestoten. We stevenen zelfs af op een record: 36 miljard ton CO2 uit de verbranding van fossiele brandstoffen. En daarmee neemt de uitstoot opnieuw toe, maar niet zo sterk als we in voorgaande jaren gewend waren.

Met 36 miljard ton CO2 is er dit jaar opnieuw meer CO2 uitgestoten dan vorig jaar het geval was (34,5 miljard ton). De uitstoot groeit dus nog steeds. Maar – en dat is het goede nieuws – niet zo hard meer als voorheen. Zoals het er nu naar uitziet, hebben we dit jaar te maken met een stijging van 2,1 procent. Dat is aanzienlijk minder dan de gemiddelde 2,7 procent in de afgelopen tien jaar.

Sinds 1870

Als we de jaarlijkse uitstoot van CO2 sinds 1870 op een rijtje zetten en bij elkaar optellen, komen we in 2013 uit op 2015 miljard ton CO2. Zo’n zeventig procent daarvan is het resultaat van het verbranden van fossiele brandstoffen. Dertig procent is het resultaat van ontbossing en andere veranderingen in het gebruik van land.

Het zijn nog maar schattingen: 2013 is tenslotte nog niet om. Maar onderzoekers van de University of East Anglia maken de cijfers met het oog op de klimaatbesprekingen in Warschau toch maar alvast bekend. “Tijdens die bijeenkomsten deze week moeten we het eens worden over hoe we deze trend gaan keren,” stelt onderzoeker Corinne Le Quéré. “De emissies moeten substantieel en snel dalen als we de wereldwijde opwarming onder de twee graden willen houden.”

Tegelijkertijd met de bekendmaking van de laatste schattingen omtrent de CO2-uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen in 2013 presenteren de onderzoekers ook de Carbon Atlas. Een atlas die niet alleen de grootste vervuilers uit 2012 in kaart brengt, maar ook laat zien waardoor de uitstoot van bijvoorbeeld China groeit en waarmee u de uitstoot van verschillende landen kunt vergelijken en kunt achterhalen welk land de meeste moeite doet om CO2 uit de atmosfeer te houden. “Iedereen kan hiermee zijn eigen emissies onderzoeken en vergelijken met die van de buurlanden: in het verleden, het heden en de toekomst.”

Bronmateriaal

"Global carbon emissions set to reach record 36 billion tonnes in 2013" - UEA.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Maria (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd