Verband tussen bipolaire stoornis en inspiratie

creatief

Heel wat beroemde creatieve geesten hebben in het verleden melding gemaakt van depressieve buien. En dat is niet zo vreemd, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Voor het eerst tonen onderzoekers aan dat er een verband is tussen de mate van inspiratie en het risico dat mensen lopen op een bipolaire stoornis.

Onderzoekers van de universiteit van Lancaster verzamelden 835 proefpersonen en legden ze een vragenlijst voor. Aan de hand van hun antwoorden konden de onderzoekers vaststellen hoe groot de kans was dat zij een bipolaire stoornis zouden ontwikkelen. De proefpersonen kregen nog een tweede vragenlijst voorgelegd. Die vragenlijst onderzocht onder meer hoe de proefpersonen over inspiratie dachten: was het iets wat uit hen zelf kwam? Of uit anderen? Of uit hun omgeving?

Bipolaire stoornis

Mensen met een bipolaire stoornis hebben te maken met wisselende stemmingen. Ze kunnen het ene moment heel blij en het andere moment heel depressief of prikkelbaar zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die een verhoogd risico op een bipolaire stoornis hadden, meer inspiratie hadden dan mensen die een kleiner risico liepen. Ook bleken de mensen die ‘vatbaarder’ waren voor een bipolaire stoornis er vaker van uit te gaan dat die inspiratie uit hen zélf kwam.

“Het is belangrijk om meer te weten te komen over inspiratie, omdat inspiratie een belangrijk onderdeel is van creativiteit en creativiteit geassocieerd wordt met mentale gezondheidsproblemen, met name de bipolaire stoornis,” vertelt onderzoeker Steven Jones. “Mensen met een bipolaire stoornis hechten grote waarde aan creativiteit en zien het als een positief aspect van deze aandoening. Dat is belangrijk voor behandelaars aangezien mensen met een bipolaire stoornis wellicht niet aan behandelingen en therapieën willen meewerken die hun creativiteit aantasten.” Meer onderzoek – met mensen die daadwerkelijk een bipolaire stoornis hebben – moet een nog beter beeld geven van het verband tussen inspiratie en de bipolaire stoornis.

Bronmateriaal

"Inspiration linked to bipolar disorder risk" - Lancaster.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Keeandra (via SXC.hu).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd