Vegetarisch reptiel dat wacht met seks leeft langer

gekko

Onderzoek toont aan dat reptielen die op jonge leeftijd seks hebben ook op jongere leeftijd doodgaan. Ook het aantal keren dat een reptiel jongen op de wereld zet en het dieet van de dieren blijkt van invloed te zijn op de levensduur.

Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Lincoln ontdekt tijdens een studie waarin ze meer dan 1000 soorten bestudeerde, waaronder 672 hagedissen en 336 slangen. Voor elke soort verzamelden de onderzoekers literatuur die betrekking had op onder meer de lichaamsgrootte, de leeftijd waarop de reptielen zich voor het eerst voortplanten, de lichaamstemperatuur van actieve individuen, het aantal jongen dat de reptielen op de wereld zetten en het dieet van de reptielen.

Meer seks
“We ontdekten dat meer seks (of in ieder geval meer zwangerschappen) resulteert in een korter leven,” vertelt onderzoeker Daniel Pincheira-Donoso. “Tegelijkertijd onthulde het onderzoek dat reptielen die op jongere leeftijd seksueel volwassen worden, doorgaans korter leven, terwijl de reptielen die dat uitstellen, doorgaans langer leven. En als laatste ontdekten we dat vegetariërs langer leven dan hun vleesetende tegenhangers.”

Traag
Al met al bleken reptielen die er een ‘traag’ leven op nahielden – dat wil zeggen: laat en infrequente voortplanting, minder nageslacht, grotere jongen en een lagere lichaamstemperatuur – langer te leven. Grote investeringen in de voortplanting – wat resulteert in frequentere voortplanting en meer nageslacht – hing meestal samen met een korter leven.

Vegetariër
Uit het onderzoek bleek dus tevens dat vegetarische reptielen langer leven. De onderzoekers denken dat wel te kunnen verklaren. “Vegetarisch voedsel is doorgaans minder voedzaam, dus we denken dat de reptielen die dit dieet volgen, minder jongen op de wereld zetten, wat vervolgens weer resulteert in de langere levensduur.” Een andere verklaring kan zijn dat het verzamelen van onder meer fruit minder gevaarlijk is dan het jagen op andere dieren en dat vegetarische reptielen daarom langer leven.

De studie laat zien dat er een verband is tussen de leeftijd waarop er voor het eerst wordt voortgeplant, de snelheid waarmee wordt voortgeplant en de levensduur. Het is het eerste onderzoek dat op grote schaal de levensduur van meerdere koudbloedige soorten vergelijkt. Doorgaans worden als het om onderzoeken naar levensduur gaat verschillende zoogdier- of vogelsoorten bestudeerd of wordt geëxperimenteerd met kleine insecten zoals fruitvliegjes.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd