Veel vrouwen depressief na seks

Uit een onderzoek onder 200 jonge Australische vrouwen blijkt dat veel vrouwen zich verdrietig of depressief voelen nadat ze seks hebben gehad.

De resultaten zijn verrassend, zo moet ook onderzoeker Robert Schweitzer erkennen. “Onder normale omstandigheden dan voel je je in de beslissende fase van seks of in de periode daarna heel goed, je bent zowel psychisch als fysiek relaxt.” De vrouwen die zich niet goed voelen na seks, beschrijven hun gevoelens met woorden als ‘melancholisch’, ‘angstig’, ‘geïrriteerd’ of ‘onrustig’.

Cijfers
Een derde van alle vrouwen geeft aan zich wel eens zo te voelen na de seks. Ongeveer tien procent heeft het regelmatig of zelfs altijd na geslachtsgemeenschap.

WIST U DAT…

…Neanderthalers een heftig seksleven hadden?

Oorzaak
Waar die gevoelens vandaan komen, is onduidelijk. Zo was er een vrouw die zich melancholisch voelde nadat ze seks had gehad, maar aangaf dat die gevoelens niet in de buurt komen van de gevoelens die ze voor haar partner heeft. Ze hield echt van hem en voelde zich ook tot hem aangetrokken.

Misbruik
Vrouwen die eerder seksueel misbruikt zijn, kunnen zich ook bij een goede partner later schuldig of beschaamd voelen na de seks. Maar uit het onderzoek blijkt dat er slechts een beperkt verband is tussen eerder misbruik en de nare gevoelens na de seks. “Dat wijst erop dat andere factoren, zoals biologische aanleg, wellicht belangrijker zijn.”

Nader onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen. De onderzoekers willen het dan groter aanpakken en meer vrouwen ondervragen. Ook moet gekeken worden of deze kwestie in andere culturen speelt. Daarnaast willen de wetenschappers de emoties van een vrouw en de manier waarop de vrouw naar zichzelf kijkt, achterhalen en zien of dat invloed heeft op de nare gevoelens.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd