Veel tv kijken, weinig sporten lijkt spermaconcentratie flink aan te tasten

spermacel

Nieuw onderzoek wijst erop dat er een verband is tussen de hoeveelheid beweging die jonge mannen krijgen en de concentratie spermacellen die ze produceren. Mannen die veel voor de tv hangen en weinig sporten, blijken een significant lagere spermaconcentratie te hebben dan mannen die weinig tv kijken en veel sporten.

Dat schrijven onderzoekers van de Harvard School of Public Health in het blad British Journal of Sports Medicine. Ze baseren hun conclusies op een onderzoek onder 189 mannen tussen de 18 en 22 jaar.

Het onderzoek
De mannen kregen talloze vragen voorgelegd: onder meer over hoe vaak ze sportten of bewogen, hoeveel tijd ze voor de tv doorbrachten, eventuele gezondheidsproblemen, hun dieet, de hoeveelheid stress die ze ervoeren en hoeveel sigaretten ze rookten.

Resultaten
Sommige mannen waren vijf uur per week fysiek actief. Anderen veertien uren. Sommige proefpersonen keken wekelijks vier uur tv, anderen twintig uur. De mannen die meer bewogen, hadden over het algemeen ook een gezonder dieet. Ongeveer de helft van de mannen had een normaal gewicht, drie op de vier mannen rookte niet. Het aantal gezondheidsproblemen onder de jonge mannen was laag.

WIST U DAT…

Beweging en sperma
De onderzoekers keken ook naar de concentratie spermacellen die de mannen produceerden. Zo ontdekten ze dat mannen die wekelijks meer dan twintig uur tv keken, een 44 procent lagere spermaconcentratie hadden dan mannen die bijna nooit tv keken. Mannen die elke week vijftien uur of meer matig tot zeer sterk fysiek actief waren, hadden een 73 procent hogere concentratie spermacellen dan mannen die minder dan vijf uur per week bewogen. Lichaamsbeweging lijkt daarmee invloed uit te oefenen op de hoeveelheid spermacellen die mannen produceren. Het had echter geen invloed op de beweeglijkheid en vorm van de zaadcellen.

Vruchtbaarheid
De onderzoekers benadrukken dat er hoogstwaarschijnlijk een verband is tussen een verlaagde concentratie spermacellen en verminderde vruchtbaarheid. Toch hoeft een lagere concentratie spermacellen er niet voor te zorgen dat mannen geen kinderen kunnen krijgen. Wat de onderzoeksresultaten wel laten zien, is dat een actievere levensstijl de kwaliteit van het sperma goed doet.

Het onderzoek is heel belangrijk. De laatste tijd blijkt namelijk uit verschillende studies in verschillende landen dat de kwaliteit van het sperma van veel mannen terugloopt. Onduidelijk is wat de oorzaak daarvan is. Maar om de achteruitgang van het sperma tegen te gaan, zullen we die oorzaak toch moeten achterhalen. Deze studie zet alvast een eerste stap. “We weten heel weinig over hoe de levensstijl de kwaliteit van het sperma en de vruchtbaarheid van de man in het algemeen aanpakt, dus het identificeren van twee mogelijk aan te pakken factoren die zo’n grote invloed op de concentratie sperma hebben, is heel opwindend,” vertelt onderzoeker Audrey Gaskins. Meer onderzoek onder een grotere groep mannen is echter hard nodig.

Bronmateriaal

"20 hours of TV a week almost halves sperm count" - BMJ (via Eurekalert.org)
"TV viewing, exercise habits may significantly affect sperm count" - Harvard School of Public Health (via Eurekalert.org)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door wellcome images (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd