Veel meer amfibieën staan op het puntje van de afgrond dan gedacht

Nog eens 1000 extra worden met uitsterven bedreigd.

Gisteren kon je op scientias.nl al lezen dat meer dan een miljoen soorten op aarde met uitsterven worden bedreigd. Maar over welke soorten gaat het dan? In een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology bekeken onderzoekers de stand van zaken van de amfibie. En ze moeten concluderen dat het leven van onder andere de kikker, pad en salamander niet altijd over rozen gaat.

Schimmelziekte
Het leven van de amfibie liep al niet helemaal lekker. Zo bleek al eerder dat de schimmelziekte chytridiomycose eigenhandig 90 soorten amfibieën uitroeide. Honderden anderen gingen in aantallen achteruit. De ziekte vreet op de huid van amfibieën, waaronder kikkers, padden en salamanders. Globalisering en handel in wilde dieren en planten zijn de hoofdoorzaken van deze wereldwijde pandemie en zorgen ervoor dat de verspreiding van de ziekte doorgaat.

Bedreigd
Ten minste een kwart van de ongeveer 8000 soorten amfibieën op aarde worden op dit moment bedreigd, of hebben zelfs een kans om volledig uit te sterven. Maar door een gebrek aan gegevens, heeft slechts 44 procent van alle amfibieën een actuele beoordeling over hun status. Dat zit trouwens wel anders bij vogels en zoogdieren, die bijna de 100 procent aantikken. In totaal hadden ongeveer 2200 soorten amfibieën een te kort aan data. Hun status over in hoeverre zij bedreigd zijn, was simpelweg niet bekend.

Resultaten
In de studie besloten de onderzoekers alle informatie die wel bekend is over deze groep amfibieën in een model te stoppen. Zo verzamelden ze gegevens over de ecologische, geologische en evolutionaire kenmerken. En uit het model rolde een verontrustende conclusie. Zo blijkt dat minstens de helft van de 2200 onderzochte amfibieën op het puntje van de afgrond staan. “We ontdekten dat meer dan 1000 amfibieën extra met uitsterven worden bedreigd,” zegt onderzoeker Pamela González-del-Pliego. “Meer dan 500 worden bedreigd of ernstig bedreigd, vooral in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.” Voor drie soorten amfibieën is het mogelijk al einde verhaal.

Op dit figuur zijn de kikkers die met uitsterven worden bedreigd te zien. Afbeelding: González-del-Pliego et al. / Current Biology

Inspanningen
Toch is er ook een klein lichtpuntje. Sommige van de nieuw beoordeelde kwetsbare soorten, leven namelijk in dezelfde gebieden waar ook amfibieën wonen waarvan de status al wel bekend was. Inspanningen om deze soorten te helpen, kunnen daarom ook ten goede komen aan de nieuw beoordeelde amfibieën. “Als we proberen de gebieden te beschermen waarvan we weten dat er bedreigde soorten leven, zullen ze ook de amfibieën helpen beschermen waar we minder data over hebben,” aldus González-del-Pliego. Echter gaat niet overal ter wereld op door een slechte overlap in leefgebieden, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië en Centraal-Afrika.

De onderzoekers pleiten voor actie. “Dringende beschermingsmaatregelen zijn nodig om het verlies van soorten te voorkomen,” benadrukt González-del-Pliego. Volgens de onderzoeker zouden de bevindingen nu moeten worden gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen over welke soorten en regio’s er beter in het vizier moeten worden genomen.

Bronmateriaal

"Even more amphibians are endangered than we thought" - Cell Press (via EurekAlert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Robert Freckleton

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd