Veel bedreigde diersoorten zijn nog niet gefossiliseerd

Meer dan 85 procent van alle zoogdieren die met uitsterven worden bedreigd, hebben nog geen fossiele sporen achtergelaten. En dat vormt een groot probleem, want hoe weten toekomstige generaties dat deze dieren ooit hebben bestaan?

Wij publiceren dagelijks veel informatie, bijvoorbeeld op Wikipedia, maar deze informatie blijft niet voor altijd bewaard. “Als we alles elektronisch opslaan, is deze informatie over miljoenen jaren dan nog wel inzichtelijk?”, vraagt professor Roy Plotnick van de universiteit van Illinois zich af. “Van fossielen weten we dat ze vele miljoenen jaren meegaan.”

Het is dus van belang dat zoveel mogelijk diersoorten fossiliseren om zo sporen achter te laten, die door toekomstige generaties bestudeerd kunnen worden. Het probleem is dat overblijfselen van leven onder specifieke omstandigheden fossiliseren. Zachtere weefsels blijven alleen bewaard als een dier wordt bedolven onder een flinke laag, waardoor ze worden afgeschermd tegen vraat of rotting.

Groter is beter
Des te groter een zoogdier is, des te groter is de kans dat het dier fossiele sporen achterlaat. De bedreigde diersoorten die doorgaans niet snel fossiliseren, zijn kleine soorten als knaagdieren en vleermuizen. Slechts drie procent van de bedreigde vogelsoorten heeft op dit moment fossiele sporen achtergelaten. Bij reptielen is de situatie nog een stuk ernstiger: slechts 1,6 procent van alle bedreigde soorten is gefossiliseerd.

“Als dieren geen fossielen achterlaten, dan weten toekomstige generaties dat alleen dankzij geschreven bronnen”, zegt Plotnick. “Maar als deze teksten verloren gaan, verdwijnt ook al onze kennis over deze dieren.”

Kunstmatige fossilisatie
Misschien is het een idee om dieren kunstmatig te fossiliseren? Laten we een grote teerput creëren – zoals de La Brea-teerputten in Los Angeles – om hier vervolgens dode, bedreigde diersoorten onder te dompelen. Of gaat dit te ver? “Persoonlijk denk ik dat een teerput nabij het oppervlak niet de beste oplossing is”, onthult Plotnick aan Scientias.nl. “Ik stel een diepe grot voor in een droog gebied, bijvoorbeeld de Carlsbad Caverns in New Mexico (VS). Daar kunnen fossielen minimaal een miljoen jaar bewaard worden.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd