Van tragische verhalen worden we gelukkig

De Titanic is een superzielige film en toch keken we ‘m massaal. Wetenschappers denken nu te weten waarom.

Wie even door de televisiegids bladert, ziet dat er genoeg tragedies op de buis zijn. Dramafilms, dramaseries en praatprogramma’s waarin mensen over de verdrietigste gebeurtenissen in hun leven spreken. En opvallend genoeg doen al die tragische verhalen het ook nog eens goed. Onderzoeker Silvia Knobloch-Westerwick verklaart dat in het blad Communication Research.

Experiment
Knobloch en haar onderzoeksteam lieten 361 studenten naar een verkorte versie van de dramafilm Atonement kijken. Maar voor de studenten voor de buis kropen, kregen ze eerst enkele vragen voorgelegd waaruit de onderzoekers konden afleiden hoe gelukkig ze waren. Ook werd ze gevraagd welke emoties ze op dat moment ervoeren. Tijdens de film vroegen de onderzoekers dat laatste nog drie keer. En na de film moesten de proefpersonen aangeven wat ze van de film vonden en hoe de film ze aan het denken had gezet over hun eigen leven.

WIST U DAT…

…onderzoek op twitter erop wijst dat we steeds ongelukkiger worden?

Resultaten
De mensen die tijdens de film het verdrietigst waren, schreven na afloop in hun reflectie vaker over mensen die ze dierbaar waren. En dat zorgde er weer voor dat ze gelukkiger waren met hun leven en dat ze de film positiever beoordeelden. “Mensen lijken de tragedies te gebruiken om te reflecteren op belangrijke relaties in hun eigen leven,” stelt Knobloch-Westerwick in een persbericht. “Ze tellen hun zegeningen. Dat kan helpen verklaren waarom tragedies ondanks de droefheid die ze met zich meebrengen zo populair zijn.”

Geen vergelijking
Het is niet zo dat mensen hun eigen leven met dat van de hoofdpersonen in een tragedie vergelijken en dan blij zijn dat hun eigen leven niet zo slecht is. “Tragedies maken mensen niet gelukkiger doordat ze meer over zichzelf gaan nadenken. Ze spreken mensen aan omdat ze mensen helpen om hun eigen relaties meer te waarderen.”

Dat mensen een droevige film nodig hebben om meer over hun eigen zegeningen na te denken, is niet zo gek. Uit eerder onderzoek bleek al dat negatieve emoties ervoor zorgen dat mensen meer gaan nadenken.

Bronmateriaal

"Smiling through the tears: study shows how tearjerkers make people happier" - Researchnews.osu.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Senorhorst Jahnsen (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd