Valt nu ook de Mount Everest ten prooi aan klimaatverandering?

mount everest

Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat de gletsjers op en rondom de Mount Everest zich in een rap tempo terugtrekken. Langzaam maar zeker begint de berg zijn bevroren mantel dan ook te verliezen. Valt de hoogste berg ter wereld nu dan ook ten prooi aan klimaatverandering?

De gletsjers op de Mount Everest zijn de laatste vijftig jaar met zo’n dertien procent gekrompen. En de sneeuwgrens is in diezelfde periode zo’n 180 meter hoger komen te liggen. Dat maakten onderzoekers gisteren tijdens een wetenschappelijke conferentie bekend.

Warmer en minder neerslag
Het is het resultaat van twee trends: sinds het begin van de jaren ’90 warmt het gebied waarin de Mount Everest ligt, op en neemt de hoeveelheid sneeuwval af. Sinds 1992 is de temperatuur in het gebied met zo’n 0,6 graden Celsius gestegen. Ondertussen is de hoeveelheid neerslag in het gebied in de winter en in de periode voor de regentijd met zo’n 100 millimeter afgenomen.

Het onderzoek

De onderzoekers baseren hun conclusies op satellietbeelden, topografische kaarten en een reconstructie van hoe de gletsjers er vroeger uitzagen. Om de temperaturen en neerslag in het gebied te bestuderen, maakten ze gebruik van gegevens van onder meer een meteorologisch instituut. Al met al blijkt uit het onderzoek dat de Mount Everest en het omringende nationale park in een rap tempo ijs verliest. Zo blijkt een meerderheid van alle gletsjers in het nationale park zich de laatste jaren versneld terug te trekken.

Kleine gletsjers
Vooral de kleine gletsjers hebben het moeilijk. Zij verdwijnen het snelst. Gletsjers kleiner dan één vierkante kilometer zijn sinds de jaren zestig ongeveer 43 procent gekrompen. Het smelten van deze gletsjers gaat sneller dan het aangroeien van ijs. Hierdoor komt gesteente dat lang onder het ijs van de gletsjers schuilging, bloot te liggen. Het aantal gebieden waarin het ijs onderliggend gesteente niet langer bedekt, is sinds de jaren zestig met zo’n zeventien procent toegenomen. Ook trekken de gletsjers zich terug: gemiddeld zo’n 400 meter sinds 1962.

Oorzaak
Wat precies de oorzaak is van het smeltende ijs? De onderzoekers zijn voorzichtig. Ze vermoeden dat het alles te maken heeft met de antropogene klimaatverandering, maar benadrukken dat er nog geen stevig bewijs is voor een verband tussen die klimaatverandering en hetgeen we nu op de Mount Everest zien gebeuren.

Wat wel vast lijkt te staan, is dat het verdwijnen van het ijs op de Mount Everest in de toekomst voor grote problemen kan gaan zorgen. “De gletsjers en ijskappen op de Himalaya voorzien Azië tijdens het droge seizoen van water,” vertelt onderzoeker Sudeep Thakuri. “Populaties die stroomafwaarts leven zijn afhankelijk van het smeltwater voor de landbouw, hun eigen drinkwater en de productie van energie.”

Bronmateriaal

"Scientists find extensive glacial retreat in Mount Everest region" - AGU.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Pavel Novak.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd