Val in roterend zwart gat is mogelijk niet fataal

Simulaties suggereren dat je wanneer je een roterend zwart gat nadert toch niet vernietigd wordt door de sterk toenemende zwaartekracht.

In de bekende film ‘Interstellar‘ is te zien dat de hoofdpersoon met zijn ruimtevaartuig in een zwart gat duikt. Leuk bedacht, maar in het echt zou je het naderen van een zwart gat toch al niet eens overleven? “Er wordt vaak aangenomen dat objecten die een zwart gat naderen, verpletterd worden door de toenemende zwaartekracht,” bevestigt onderzoeker Lior Burko. Maar die aanname moeten we herzien, zo suggereert een nieuw onderzoek van Burko en collega’s.

In het centrum van een zwart gat zijn de dichtheid en zwaartekracht oneindig en gelden de natuurwetten zoals wij die kennen niet meer. Al decennia op rij proberen wetenschappers meer te weten te komen over zwarte gaten en met name de omstandigheden in het centrum ervan. De laatste jaren worden daarvoor supercomputers gebruikt. “Al decennia bestuderen onderzoekers met behulp van computersimulaties niet-roterende zwarte gaten,” vertelt Burko. Burko en collega’s hebben nu voor het eerst een computersimulatie gemaakt waarin ze achterhalen wat er gebeurt als een object naar een roterend zwart gat toe beweegt.

De resultaten zijn best verrassend. De zwaartekracht neemt naarmate je een roterend zwart gat nadert toe. Maar dat gaat zo snel dat een object dat naar het centrum van het zwarte gat toe beweegt toch intact kan blijven. “De simulatie is daarmee in lijn met aspecten van populaire science-fiction scenario’s waarin zwarte gaten gebruikt worden als poorten voor hyperspace-reizen (sneller dan het licht reizen, red.) en waarin ruimtevaartuigen en de astronauten in die ruimtevaartuigen natuurlijk intact moeten blijven.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd