Uw vrienden hebben mogelijk invloed op uw gewicht

Een nieuw onderzoek onderschrijft heel voorzichtig opnieuw dat het gewicht van uw vrienden mogelijk een grote invloed heeft op uw gewicht en dat overgewicht dus mogelijk min of meer ‘besmettelijk’ is.

Wetenschappers bestudeerden scholieren van twee scholen. De eerste school bevond zich op het platteland. Op de school zaten vooral blanke leerlingen. De tweede school bevond zich in de stad en was veel diverser: allerlei rassen en etnische groepen zaten er door elkaar heen. De onderzoekers bestudeerden de leerlingen in het jaar 1994/1995. In het jaar daarna werd opnieuw gekeken hoe het met de leerlingen was.

Eerder onderzoek
Het is niet voor het eerst dat er onderzoek wordt gedaan naar gewicht en de sociale kring. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat magere jongeren vaak ook magere vrienden hebben, terwijl jongeren met obesitas vaak vrienden hebben die te zwaar zijn. Na al die onderzoeken bleef echter altijd één vraag over: beïnvloeden vrienden elkaars leefstijl en dus gewicht? Of kiezen magere mensen simpelweg voor magere vrienden en mensen met overgewicht voor mensen die ook te dik zijn? Die vraag wilden de onderzoekers met deze studie beantwoorden.

WIST U DAT…

…het gewicht van de mensheid de aarde bedreigt?

Ontwikkeling
Uit het onderzoek bleek al snel dat jongeren die mager waren ook magere vrienden hadden. Voor jongeren met obesitas gold dat ze vaker vrienden hadden die ook te zwaar waren. Maar beïnvloedden de jongeren elkaar nu echt? Waarschijnlijk wel, zo stellen de onderzoekers. Ze baseren die conclusie op een model dat liet zien hoe vriendschappen tot stand kwamen en de ontwikkeling die het gewicht van de jongeren doormaakte. Een voorbeeldje: een jongere die net geen overgewicht had en vrienden had die mager waren (gemiddeld BMI van 20), had 40 procent kans dat zijn gewicht in de toekomst zou afnemen. En 27 procent kans dat het gewicht zou toenemen. Maar als een jongere die bijna overgewicht had, vrienden had met overgewicht was de kans dat zijn gewicht afnam slechts 15 procent. De kans dat zijn gewicht toenam, was met 56 procent aanzienlijk groter.

Haken en ogen
De onderzoekers benadrukken dat hun studie wel wat haken en ogen heeft. Zo vond deze plaats nog voordat obesitas echt een probleem was en sociale netwerken als Facebook opkwamen. Het model dat de onderzoekers gebruikten om de totstandkoming van vriendschappen te achterhalen, gaat bovendien uit van een aantal aannames die niet direct getest konden worden. De onderzoekers benadrukken dan ook dat het nog te vroeg is om een causaal verband te ontdekken tussen vrienden en gewicht. Maar het onderzoek suggereert wel duidelijk dat dat verband er waarschijnlijk is.

Wetenschappers willen graag achterhalen of en hoe de sociale kring ons gewicht beïnvloedt. Als we precies weten welke factoren invloed hebben op ons gewicht, kunnen campagnes ter preventie van overgewicht nog efficiënter worden ingezet. Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad PLoS ONE.

Bronmateriaal

"New evidence for link between obesity and circle of friends" - Loyola University Health System
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Lighttruth (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd