Uitstoot van koeien daalt spectaculair als ze zeewier gaan eten

Een beetje zeewier in het veevoer is genoeg om de methaanuitstoot van vee met 82 procent terug te dringen.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het blad PLOS ONE. “Dit kan boeren helpen om het vlees en de zuivelproducten die nodig zijn om de wereld te voeden op een duurzame manier te produceren,” aldus onderzoeker Breanna Roque.

Het experiment
De wetenschappers baseren hun conclusies op experimenten. Gedurende vijf maanden voegden ze kleine hoeveelheden zeewier toe aan het voer dat 21 vleeskoeien kregen. Vervolgens keken ze of dat invloed had op de uitstoot van de koeien. En – ook niet onbelangrijk – op hun gewicht.

De resultaten zijn spectaculair te noemen. Door dagelijks slechts 80 gram zeewier aan het voedsel toe te voegen, produceerden de koeien 82 procent minder methaan. Bovendien blijkt de verandering in dieet geen impact te hebben op het gewicht van de koeien; het vee dat dagelijks een beetje zeewier gevoerd werd, kwam net zo snel aan als koeien die ‘gewoon’ veevoer aten.

Smaak
Na het experiment werden enkele koeien geslacht. Een testpanel proefde het vlees en moest concluderen dat het – ondanks dat het dieet van de koeien er iets anders uit had gezien – niet anders smaakte dan het vlees van koeien met een traditioneel dieet.

Melkkoeien
Het is in lijn met eerder onderzoek, uitgevoerd door dezelfde wetenschappers. Tijdens dit onderzoek werden melkkoeien op een met zeewier verrijkt dieet gezet. Ook hun uitstoot daalde sterk, terwijl de melk nog net zo smaakte als daarvoor.

Dat het mogelijk is om de uitstoot van vee flink terug te dringen, is goed nieuws. Het is namelijk met het oog op ons klimaat belangrijk dat we de uitstoot van methaan – een zeer potent broeikasgas – beperken. Een veelgehoorde oplossing is dat we allemaal minder vlees en zuivelproducten en meer plantaardig gaan eten. Maar Roque en collega’s kiezen er dus voor om het over een andere boeg te gooien en de oplossing te zoeken in veevoer. Daar hebben ze een goede reden voor, zo stelt onderzoeker Ermias Kebreab. Hij denkt namelijk dat het inkrimpen van de veehouderij nog niet zo eenvoudig is. “Slechts een fractie van de aarde is geschikt voor de teelt van gewassen. Een veel groter deel van de aarde is alleen geschikt als weidegrond, dus vee speelt een belangrijke rol als we de 10 miljard mensen die op korte termijn de wereld zullen bewonen, willen voeden. Aangezien een groot deel van de methaanuitstoot van de veehouderij van het dier zelf komt, speelt veevoer – als je op zoek bent naar oplossingen – een belangrijke rol.” Daarbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat methaanuitstoot niet de enige schaduwkant van de veehouderij is. Ook de grote hoeveelheid water die de productie van vlees en zuivel vereist, is – in een wereld waar water steeds schaarser wordt – een probleem. Daarnaast zijn er mede door COVID-19 ook steeds meer zorgen dat de intensieve veehouderij leidt tot de opkomst van andere gevaarlijke zoönosen.

Laboratoriumonderzoek
De experimenten met veevoer vloeien voort uit laboratoriumonderzoek, waarbij men met behulp van gesimuleerde verteringskanalen van vee zoekt naar voedsel dat de uitstoot van de veehouderij kan terugdringen. Enkele jaren geleden toonden Roque en collega’s zo al aan dat zeewier wat dat betreft grote potentie heeft. Tijdens laboratoriumonderzoek bleek zeewier de uitstoot tot wel 99 procent terug te dringen. Het is allemaal te herleiden naar het feit dat zeewier een enzym dat bijdraagt aan de productie van methaan, afremt.

En ook experimenten met echt vee zijn dus veelbelovend. De uitstoot blijkt inderdaad enorm te worden teruggedrongen. Én – ook niet onbelangrijk – de koeien willen ook zeewier eten. Dat laatste is niet vanzelfsprekend; zo liepen eerdere experimenten van Britse wetenschappers nadat laboratoriumonderzoek uitwees dat currysupplementen de methaanuitstoot flink konden terugdringen, eerder op niets uit, omdat de koeien de supplementen niet lekker vonden. Maar het zeewier bevalt ze – in combinatie met traditioneel veevoer dat de smaak van het zeewier een beetje maskeert – dus goed.

Toch kan het nog wel even duren voor koeien wereldwijd standaard een handje zeewier bijgevoerd krijgen. Zo moet nog worden uitgezocht hoe we het type zeewier dat de onderzoekers gebruikt hebben – Asparagopsis taxiformis genaamd – kunnen kweken; er is in het wild namelijk niet genoeg te vinden. Daarnaast is het natuurlijk ook nog de vraag hoe boeren het zeewiersupplement – dat in de vorm van een soort poeder aan vee wordt aangeboden – aan weidekoeien kunnen geven. “Er is nog werk aan de winkel,” erkent Roque. “Maar de resultaten zijn heel bemoedigend.”

Bronmateriaal

"Feeding Cattle Seaweed Reduces Their Greenhouse Gas Emissions 82 Percent" - University of California, Davis
Afbeelding bovenaan dit artikel: Ryan McGuire from Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd