Uitstoot van broeikasgassen neemt weer toe

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de hoeveelheid broeikasgassen afgelopen jaar weer is gestegen.

En dat is bijzonder: het is voor het eerst in zeven jaar tijd dat we weer meer broeikasgassen zijn uit gaan stoten. In 2009 ging er nog 199 CO2-equivalenten de lucht in. In 2010 was dat 12 miljard meer.

Wat is dat?

Een CO2-equivalent helpt ons om het effect van alle broeikasgassen onder één noemer te verzamelen. De effecten van alle broeikasgassen worden omgerekend naar CO2-equivalenten: het effect dat één kilo CO2 heeft. Een voorbeeldje: 1 kilo methaan heeft hetzelfde effect als 21 CO2-equivalenten. Als een bedrijf dus 1 kilo methaan en 1 kilo CO2 uitstoot, dan is er sprake van 22 CO2-equivalenten.

Koud
Die toename wordt geheel veroorzaakt door het feit dat we meer CO2 zijn uit gaan stoten. En dat is goed te verklaren: we hebben een koude winter gehad, waardoor er meer aardgas werd verstookt. Ook trok de economie weer wat aan, waardoor er meer CO2 werd geproduceerd.

Energie
Ook de energiebranche stootte meer uit. Dat komt echter niet doordat wij Nederlanders meer energie zijn gaan verbruiken. Nee: er werd meer energie geëxporteerd.

Nederland moet minder broeikasgassen uit gaan stoten. Het Kyotoprotocol schrijft ons land voor dat we tussen 2008 en 2012 zes procent minder CO2 uit moeten stoten dan in 1990 (213 miljard CO2-equivalenten) het geval was. Met de uitstoot van 2010 zitten we slechts één procent onder dat niveau. De afgelopen jaren zaten we er wel meer onder, met een dieptepunt in 2009 toen we er maar liefst zeven procent onder zaten. Dat was een direct gevolg van de recessie: er werd toen veel minder geproduceerd.

Bronmateriaal

"Meer broeikasgassen door winterkou en productiegroei" - CBS.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nadir Hashmi (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd