Uitfasering van fossiele brandstoffen moet nú beginnen

Dan kan de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius beperkt blijven.

Fossiele brandstoffen zijn een van de grootste vervuilers op onze aarde. Hoewel landen in het Parijsakkoord hebben toegezegd om de emissies van fossiele brandstoffen terug te dringen, komt daar tot op heden nog niet veel van terecht. Zo wordt de verwachte CO2-uitstoot in 2018 door verbranding van fossiele brandstoffen geschat op 37,1 miljard ton CO2. Hierdoor wordt het knap lastig om de huidige klimaatverandering een halt toe te roepen en de temperatuurstijging tot 1,5 graad Celsius te beperken. Maar het is nog niet te laat.

Uitfaseren
Uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications blijkt namelijk dat er nog best wat te doen valt. Als we nú gaan beginnen met het geleidelijk afbouwen van fossiele brandstoffen, is er een kans van 64 procent dat de gemiddelde temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw onder de 1,5 graad opwarming blijft. Maar dan moet het wel nu. Hoe langer we wachten, hoe kleiner de kans wordt dat we de Parijse doelstelling halen.

Co2-uitstoot
Bijna 200 landen zette in Parijs hun handtekening gezet onder het internationale klimaatakkoord. Het doel: de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2 graden Celsius tegen het jaar 2100 en alles op alles te zetten om die opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Hiervoor zullen we onze CO2-uitstoot fors moeten terugdringen. En dat blijkt voor veel landen een lastige opgave. Zo blijkt dat de CO2-uitstoot al voor een tweede jaar op rij gestegen is en de geschatte CO2-uitstoot in 2018 uitkomt op 41,5 miljard ton CO2.

Scenario
De onderzoekers gebruikten voor hun conclusie een klimaatmodel onder verschillende scenario’s. Deze gebruikten ze om te bepalen wat er zou gebeuren met de wereldwijde temperatuurstijging als de CO2-uitstoot vanaf eind 2018 lineair zal afnemen en na veertig jaar tot nul zou zijn gedaald. In deze scenario’s zouden energiecentrales, auto’s, vliegtuigen en schepen aan het einde van hun levensduur worden vervangen door duurzame alternatieven. En hieruit blijkt dat er een goede kans bestaat dat we de opwarming tegen het einde van de eeuw tot 1,5 graden kunnen beperken.

Uitstel
Stellen we het terugdringen van de fossiele brandstoffen echter uit, dan blijkt het vrij lastig te worden om onder die 1,5 graad opwarming te blijven. Zo laat het onderzoek ook zien dat als we tot 2030 niets doen, de kans met meer dan vijftig procent afneemt dat we de 1,5 graden grens tegen het jaar 2100 halen. Zelfs het versnellen van het tempo om fossiele brandstoffen uit te bannen zal in het laatstgenoemde scenario niet veel uithalen.

Hoewel er vaak vraagtekens worden gezet bij de haalbaarheid van het Parijse klimaatakkoord, laat het huidige onderzoek zien dat het nog steeds kan. Echter zijn hier wel rigoureuze maatregelen voor nodig en moeten we onmiddellijk beginnen met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Bronmateriaal

"Climate science: Immediate fossil fuel infrastructure phase-out may keep warming below 1.5°C" - Nature Communications

Afbeelding bovenaan dit artikel: stevepb / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd