Ufo’s niet langer louter het domein van aluhoedjes: NASA gaat er serieus onderzoek naar doen

Op dit moment bestaan er nog geen duidelijke aanwijzingen dat eerder gesignaleerde ufo’s een buitenaardse oorsprong hebben. Maar NASA geeft de moed niet op. Want meer onderzoek is onderweg.

Ufo’s (ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen) zijn één van de grootste raadsels op aarde. Over de hele wereld zijn er meldingen geweest van objecten in de lucht die niet kunnen worden herkend als ballonnen, vliegtuigen of bekende natuurlijke verschijnselen. Het idee dat dergelijke ufo’s de ruimteschepen van buitenaardse wezens zijn die de aarde op een bezoekje trakteren, prikkelen onze verbeelding. Of het echter daadwerkelijk om aliens gaat, zal nog moeten blijken. En mogelijk hoeven we daar niet eens zo heel lang meer op te wachten. Want NASA heeft besloten zich nog beter in dit onderwerp vast te bijten.

Aankondiging
Deze aankondiging staat niet op zichzelf. Vorig jaar liet het Amerikaanse agentschap al weten onderzoek te doen naar ufo’s. Dat heeft helaas nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. “Hoewel er veel meldingen en ooggetuigenverslagen zijn, ontbreekt het momenteel aan consistente, gedetailleerde en zorgvuldig samengestelde waarnemingen,” zo valt er te lezen in het nieuw uitgebrachte rapport. “Dit betekent dat we op dit moment niet over voldoende gegevens beschikken om definitieve wetenschappelijke conclusies te trekken.”

Nieuwe directeur
Maar dat NASA de kwestie serieus neemt, staat buiten kijf. Het agentschap heeft nu zelfs een nieuwe directeur, namelijk Mark McInerney, aangesteld die het onderzoek een boost moet geven. Als directeur zal McInerney verantwoordelijk zijn voor het centraliseren van communicatie, middelen en analytische gegevenscapaciteiten om een sterke database op te bouwen voor het beoordelen van toekomstige ufo’s. “Bij NASA zit het in ons DNA om te verkennen – en om te vragen waarom dingen zijn zoals ze zijn,” zegt NASA-baas Bill Nelson. “De nieuwe directeur zal verantwoordelijk zijn voor het sturen van de ontwikkeling en uitvoering van NASA’s wetenschappelijke visie. Dit omvat het benutten van de expertise van NASA om samen te werken met andere organisaties om ufo’s te analyseren en het toepassen van kunstmatige intelligentie en machine learning om de lucht af te speuren op zoek naar ongewone verschijnselen. NASA zal dit werk open en transparant uitvoeren, ten dienste van de mensheid.”

Rapport
Het nieuw uitgebrachte rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van een extern onderzoeksteam, met als doel NASA inzicht te geven in welke potentiële gegevens kunnen worden vergaard en hoe de organisatie kan bijdragen aan het ontrafelen van de herkomst en kenmerken van toekomstige ufo’s. Het belangrijkste advies van het onafhankelijke onderzoeksteam aan NASA, zoals beschreven in hun rapport, is dat de organisatie een vooraanstaande rol kan spelen in de inspanningen van de overheid om de herkomst van ufo’s te begrijpen door het onderzoek en de gegevensverzameling verder te bevorderen.

Instrumenten
Het externe panel beveelt aan dat NASA gebruikmaakt van haar open-source middelen, uitgebreide technologische expertise, gegevensanalysetechnieken, federale en commerciële partnerschappen, evenals aardobservatie-instrumenten om een verbeterde en solide dataset te creëren voor een dieper begrip van toekomstige ufo’s. “NASA beschikt over verschillende bestaande en geplande instrumenten voor aard- en ruimteobservatie, evenals een uitgebreid archief van historische en actuele gegevens,” zo staat geschreven in het rapport. “Deze bronnen moeten direct worden ingezet om meer over ufo’s te weten te komen.” Ook is het panel van mening dat betrokkenheid van het publiek essentieel is. NASA draagt al bij aan het verminderen van het stigma rondom het rapporteren van ufo’s, door het onderzoek naar ufo’s serieus te nemen. “We raden aan dat NASA onderzoekt of het mogelijk is om een systeem voor crowd-sourcing te ontwikkelen of aan te schaffen, zoals smartphone-apps, waarmee beeldmateriaal en andere gegevens verzameld kunnen worden,” aldus het panel.

Veiligheid
Al met al wil NASA het onderzoek naar ufo’s nu dus naar een hoger niveau tillen. Of het agentschap overigens daadwerkelijk bewijs voor buitenaards leven zal vinden, blijft vooralsnog de vraag. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat de meeste ufo-waarnemingen kunnen worden verklaard door bekende fenomenen of gebeurtenissen. Maar ook als er geen aliens in vliegende schotels onze aarde op een bezoekje trakteren, is het volgens NASA belangrijk dat we grip krijgen op raadselachtige objecten die zijn gezien. Dat komt omdat mysterieuze objecten mogelijk een bedreiging vormen voor onze veiligheid. Als NASA kan vaststellen welke gebeurtenissen van natuurlijke oorsprong zijn, is dat een cruciale eerste stap om deze fenomenen te begrijpen. Dit sluit aan bij een van de doelstellingen van NASA, namelijk het waarborgen van de veiligheid.

Kortom, ufo’s zijn niet langer louter het domein van mensen die geloven in complottheorieën. NASA hoopt de komende jaren meer mysterieuze waarnemingen te verklaren. En dat begint met het verzamelen van meer gegevens. “Gegevens vormen de essentiële brandstof die nodig is om wetenschappelijke verkenning vooruit te stuwen,” aldus Nicola Fox van NASA. “Bovendien is de nieuw aangestelde directeur een cruciale toevoeging aan het NASA-team. Dit zal er hopelijk toe leiden dat meer mysterieuze verschijnselen kunnen worden opgehelderd.”

Bronmateriaal

"UPDATE: NASA Shares UAP Independent Study Report; Names Director" - NASA
Afbeelding bovenaan dit artikel: ursatii

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd