Onze Twitterberichten worden steeds korter

twitter

Onderzoekers hebben ontdekt dat de conversaties op Twitter tussen 2009 en 2012 uit steeds kortere zinnetjes bestaan. We besparen blijkbaar op woorden, waarschijnlijk doordat we meer jargon en verzonnen woorden gebruiken.

“Conversaties reflecteren de bestaande taalnormen,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper. “Eerder ontdekten we al dat de lengte van uitingen in Engelse fictieve conversaties in boeken en films over een periode van 200 jaar korter zijn geworden. Tijdens dit onderzoek tonen we aan dat dit korter worden zelfs in een korte periode van drie jaar (september 2009 tot december 2012) optreedt.”

Kortere link

Men zou kunnen denken dat de kortere twitterberichten het resultaat zijn van de maatregel die Twitter in 2011 trof en waardoor alle links automatisch verkort worden. Maar zelfs wanneer de links buiten beschouwing worden gehouden, worden de tweets korter, zo benadrukken de onderzoekers.

De onderzoekers bestudeerden 229 miljoen uitingen die tussen 2009 en 2012 op Twitter gezet werden. Alle onderzochte tweets begonnen met een ‘@’ en maakten dus deel uit van een conversatie (wanneer men op Twitter in gesprek gaat met iemand doet men dat door de tweet te starten met @gebruikersnaam). Om de lengte van de twitterberichten te beoordeelden, haalden de onderzoekers de @gebruikersnaam weg. Ook witruimtes werden niet meegerekend.

“Uit de resultaten blijkt dat mensen communiceren met minder en kortere woorden,” zo concluderen de onderzoekers. “Het korter worden van de tweets kan verklaard worden door het toegenomen gebruik van jargon.” Dat laatste zou suggereren dat er onder de Twitter-gebruikers groepjes gelijkgestemden ontstaan die over dezelfde dingen spreken en dus dezelfde jargon begrijpen. “Mensen die betrokken zijn in een conversatie communiceren middels een gedeelde context waarin een gespecialiseerde woordenschat (jargon of zelfs verzonnen woorden) wordt gebruikt. Hoewel men zou verwachten dat de uitingen minder duidelijk zijn doordat er minder woorden worden gebruikt, voorkomt het gebruik van context dat dat gebeurt.”

Bronmateriaal

"Spatio-temporal variation of conversational utterances on Twitter" - Arxiv.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Steve Garfield (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd