Twee nieuwe soorten schimmels ontdekt in een smeltende Arctische gletsjer

De vondsten zijn waarschijnlijk geen lang leven beschoren.

Een Japans en Canadees onderzoeksteam troffen de twee nieuwe soorten schimmels aan op Ellesmere-eiland in de Noordelijke IJszee, net ten westen van Groenland. De onderzoekers haalden de monsters uit een gletsjer die de ‘Walker-gletsjer’ wordt genoemd. Echter nadert deze gletsjer met rasse schreden zijn einde. Zo smelt de Walker-gletsjer op dit moment tweeënhalf keer sneller dan zijn totale smelt over de laatste vijftig jaar.

Noordpoolgebied
De onderzoekers besloten in de studie om de schimmels uit het hoge noorden eens nader te bestuderen. “We kennen eigenlijk de schimmels die in het noordpoolgebied voorkomen slechts gedeeltelijk,” zegt onderzoeksleider Masaharu Tsuji. “Daarom besloten we de schimmeldiversiteit op de Canadese Arctische eilanden wat beter te onderzoeken.”

De twee nieuwe soorten schimmels ontdekt in de Walker-gletsjer. Afbeelding: NIPR

Twee nieuwe soorten
Tijdens de expeditie stuitten de onderzoekers op twee nog onbekende schimmelsoorten. De ene soort behoort tot het geslacht Mrakia en krijgt waarschijnlijk de naam M. hoshinonis, vernoemd naar een belangrijke onderzoeker in Japan. De andere soort valt onder het geslacht Vishniacozyma en zal waarschijnlijk V. Ellesmerensis gaan heten; een knipoog naar het eiland waar de schimmel werd aangetroffen. Beide soorten zijn zeer goed aangepast aan de kou en kunnen zelfs onder de 0 graden Celsius prima groeien.

Gletsjer
Toch is het de vraag hoe lang de twee ontdekte schimmels nog in de gletsjer zullen vertoeven. “Over de laatste twintig jaar zijn er in deze regio veel klimaat-gerelateerde effecten waargenomen,” zegt Tsuji. “Binnenkort kunnen daarom sommige gletsjers volledig smelten en verdwijnen.” Hiermee gaan ook de schimmels mee ten onder.

De functie van schimmels
Hoewel slechts vijf procent van de schimmelsoorten op aarde ontdekt is, weten we dat hun functie erg belangrijk is. Zo spelen schimmels een belangrijke ecologische rol bij de afbraak van dood organisch materiaal. Vervolgens brengen ze uit dit afgestorven plantmateriaal nieuwe voedingsstoffen in het ecosysteem. Als echter de gletsjers smelten, verliezen ook de schimmels hun leefgebied. De gevolgen hiervan zouden volgens Tsuji rampzalig kunnen zijn voor het gehele ecosysteem.

Het onderzoeksteam is van plan om in een vervolgonderzoek ook de schimmels in het Ward Hunt Lake, het noordelijkste meer ter wereld, onder de loep te nemen. “Normaal gesproken smelt het ijs van het meer niet tijdens het zomerseizoen, maar in 2016 is dit wel gebeurd,” vertelt Tsuji. “We zijn van plan om de schimmeldiversiteit in het meer in de gaten te houden. Uiteindelijk zijn we van plan om al onze studies samen te voegen om zo een overzicht te creëren van de terrestrische ecosystemen in de Arctische en Antarctische gebieden.”

Bronmateriaal

"Scientists identify two new species of fungi in retreating Arctic glacier" -Research Organization Of Information And Systems (via EurekAlert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Yukiko Tanabe (NIPR)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd