Twee grotten met 12.000 jaar oude prehistorische kunst ontdekt

Dit levert nieuw bewijs dat de vroegmoderne mens en de Neanderthalers elkaar in Oost-Frankrijk zijn tegengekomen.

Archeologen van de universiteit van Tübingen ontdekten de grotten in de gemeente Rully in Frankrijk. De onderzoekers bestuderen al voor meer dan twintig jaar de paleolithische periode in Oost-Frankrijk. En nu was het raak. Ze concentreerden zich vooral op het zuiden van de Bourgogne – een regio waar waarschijnlijk de Neanderthalers en de Europese vroegmoderne mensen elkaar hebben ontmoet.

Schilderingen
De schilderingen en gravures die op de muren werden aangetroffen bestaan uit tekeningen van dieren. Vooral het prehistorische hert en het sillhouet van een paard waren populair. De vroegmoderne mens bracht de tekeningen aan met stenen werktuigen. Met behulp van koolstof-14 dateringsmethoden achterhaalden de archeologen dat de kunst zo’n 12.000 jaar oud moest zijn en daarmee uit de periode van het laatpaleolithicum stamt.

Tekening van het 12.000 jaar oude hert, aangebracht door de vroegmoderne mens. De bovenste foto is het originele kunstwerk. Op de onderste foto is het hert uitgelicht. Afbeelding: Christian Hoyer, Floss working group, University of Tübingen

Methoden
De muren van de grot werden geanalyseerd met behulp van moderne scantechnieken. De tekeningen waren namelijk bedekt met latere ‘graffiti’ die mensen in de 16e en 19e eeuw op de muren hadden aangebracht. Daarom gebruikten de archeologen speciale computerprogramma’s om de originele werken onder de andere lagen te reconstrueren en de prehistorische kunst bloot te leggen.

Overgangsfase
Dit is niet de eerste keer dat er in de gemeente Rully oude paleolithische werken werd aangetroffen. “De frequentie van paleolithische vindplaatsen is hier bijzonder hoog,” zegt onderzoeker Harald Floss. “Daarom vermoedden onderzoekers al voor geruime tijd dat er een grot met schilderingen schuil zou moeten liggen.” Voor het eerst in 150 jaar prehistorisch onderzoek in de regio is dan nu eindelijk bewezen dat Europese vroegmoderne mensen de grotten binnengingen om kunst te maken. Maar ook de Neanderthalers lieten hun markeringen achter. Zo troffen de onderzoekers in één van de grotten tekenen van de laatste Neanderthaler cultuur in West-Europa aan en een laatpaleolithisch ‘jachtkamp’ van ongeveer 25.000 jaar oud.

Voor het eerst is nu aangetoond dat ook de vroegmoderne mensen zich in de regio vestigden. “De vroegmoderne mens werd geleid door rivieren terwijl ze zich over het continent verspreidden,” zegt Floss. “Mogelijkerwijs zijn ze vanuit het oosten via de Donau en vanuit het zuiden via de Rhône gemigreerd. Onze bevindingen suggereren dat de Neanderthalers en vroegmoderne mensen elkaar in het oosten van Frankrijk hebben ontmoet.”

Bronmateriaal

"Ice Age art hidden by graffitti" - University of Tübingen

Afbeelding bovenaan dit artikel: Christian Hoyer, Floss working group, University of Tübingen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd