TU Delft wil natte voeten voorkomen met slimmer waterbeheer

Het Nederlandse watersysteem is een uitgebreid systeem. Er zijn rivieren, kanalen, pompen, sluizen, gemalen, dammen en waterreservoirs. Wanneer er een probleem optreedt, dan wordt dit vaak lokaal opgelost. De TU Delft gaat met hulp van IBM onderzoeken of het anders kan. Promovendus Xu Min bekijkt wat men real-time kan doen met pompen, sluizen en reservoirs.

Door allerlei informatiestromen aan elkaar te koppelen is het mogelijk om de schade bij wateroverlast te beperken en de waterstroom en -kwaliteit te optimaliseren. Een simpel voorbeeld: informatie van sensoren in rivieren dijken kan gekoppeld worden aan meteorologische informatie. Stel, het ziet ernaar uit dat het flink gaat regenen, dan kunnen waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat beter ingrijpen op basis van de gegevens.

Wat Min en IBM willen is dat allerlei gegevens gekoppeld worden. Des te meer informatie er beschikbaar is, des te betere beslissingen er gemaakt kunnen worden. Het onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de uitwerking van adviezen van de Deltacommisie.

Daarnaast zijn de resultaten van belang voor andere gebieden met een ingewikkeld watersysteem. U kunt hierbij denken aan de baai van San Francisco, het South-North Water Project in China en het rereservoirbeheer in de Alpen.

Bronmateriaal

TU Delft

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd