‘In tropische bossen is mogelijk reeds een massa-extinctie gaande’

Ontbossing kan honderdduizenden soorten op korte termijn de kop kosten.

Daarvoor waarschuwt onderzoeker John Alroy, verbonden aan Macquarie University, in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Veel soorten
Het vernietigende effect dat de ontbossing op soorten heeft, is omvangrijk. Dat is goed te verklaren: hoewel de tropische bossen maar 10 procent van het aardoppervlak beslaan, herbergen ze tweederde tot driekwart van alle soorten op aarde. En veel van die soorten zijn niet bestand tegen de verstoring die ontbossing heet. Onder meer vleermuizen, hagedissen, mieren, kikkers, bomen en vogels dreigen aan het kortste eind te trekken. Het betekent volgens Alroy heel concreet dat door toedoen van de ontbossing op korte termijn honderdduizenden soorten dreigen te verdwijnen.

Nu al uitgestorven?
Het onderzoek suggereert tevens dat door ontbossing verschillende zeldzame soorten reeds zijn uitgestorven. “Een massa-extinctie kan zich op dit moment wel eens voor onze ogen voltrekken, omdat we nog zo weinig weten over de vele zeldzame soorten die heel kwetsbaar zijn,” stelt Alroy. “Om te achterhalen of dat echt het geval is, moet er veel meer veldonderzoek worden gedaan in de tropen. En de tijd dringt.”

Alroy bestudeerde de biodiversiteit in verschillende tropische zones. Op basis daarvan concludeert hij dat alle verstoorde tropische bossen samen 41 procent minder soorten herbergen dan onverstoorde bossen. Voortbordurend op die bevinding komt hij ook met een voorspelling wat er gaat gebeuren als alle resterende tropische bossen worden aangetast. En de resultaten liegen er niet om. Als de resterende tropische bossen verstoord worden, dreigt meer dan 18 procent van elke bestudeerde diergroep (met uitzondering van grote zoogdieren en muggen) te verdwijnen. En dat is nog een conservatieve schatting. “De echte effecten zijn waarschijnlijk nog groter. Zelfs als we erin slagen om bossen op veel plaatsen te behouden, kunnen ze – als we ze niet beschermen tegen ontbossing – uiteindelijk leeg raken.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd