Trol is online versie van de alledaagse sadist

trol

Je vindt ze op bijna elke site: trollen. Mensen die zich anders voordoen, irritatie proberen op te wekken of onjuiste informatie verspreiden. Onderzoek toont nu aan dat deze trollen bijzonder veel gemeen hebben met sadisten.

Wetenschappers trekken die conclusie op basis van een onderzoek onder in totaal 1215 proefpersonen. De proefpersonen vulden vragenlijsten in die een beeld moesten geven van hun persoonlijkheid. Ook werd hun online gedrag en dan met name de manier waarop ze online op zaken reageerden, bestudeerd.

Frequentie
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er een verband is tussen de frequentie waarmee mensen op internet reageren en de mate waarin ze plezier halen uit trolling (oftewel: de trol uithangen). Dat is in lijn met eerder onderzoek dat stelde dat er een verband is tussen overmatig gebruik van technologie en asociaal gedrag.

Persoonlijkheid
Ook bleek trolling doorgaans samen te gaan met drie nogal duistere persoonlijkheidskenmerken: sadisme, psychopathisch gedrag en Machiavellianisme (sluw en gewetenloos handelen). “Van alle persoonlijkheidskenmerken die we onderzochten, was het verband tussen sadisme en trolling het sterkst,” zo schrijven de onderzoekers in het blad Personality and Individual Differences. Ze benadrukken dat er geen verband was tussen sadisme en ander online gedrag, zoals bijvoorbeeld chatten of debatteren. “Dus cyber-trolling lijkt een online manifestatie te zijn van alledaags sadisme.”

Met hun conclusie verwijzen de onderzoekers naar een eerdere studie van hun hand. Uit dat onderzoek bleek dat ook mensen die zich prima aan lijken te passen aan de samenleving en psychologisch gezien normaal lijken te functioneren, in het geniep toch sadisten kunnen zijn en plezier kunnen halen uit het pijnigen van anderen. Deze sadisten duidden de onderzoekers aan als ‘alledaagse sadisten’. En blijkbaar vind je ze ook online. “Deze mensen zijn niet per se seriemoordenaars of vertonen seksueel afwijkend gedrag, maar zij hebben er emotioneel gezien baat bij om bij anderen pijn te veroorzaken of te zien hoe anderen lijden.”

Bronmateriaal

"Trolls just want to have fun" - Sciencedirect.com
"Do you know an everyday sadist?" - Umanitoba.ca

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd