Tornado laat spoor van vernieling en optimisme achter

tornado

Als mensen kort nadat ze getroffen zijn door een tornado in moeten schatten hoe groot de kans is dat het hen in plaats van anderen nog eens overkomt, dan zijn ze opvallend optimistisch. Ze voelen zich veel minder kwetsbaar dan anderen.

Dat is de opvallende conclusie van een nieuw onderzoek. Wetenschappers ondervroegen mensen die getroffen waren door een tornado. De mensen kregen vragen over de absolute en relatieve risico’s die ze in de toekomst dachten te lopen als het gaat om tornado’s. Relatieve risico’s zijn risico’s in vergelijking met andere mensen. Een absoluut risico is bijvoorbeeld de statistische of wetenschappelijk bewezen kans dat mensen op korte termijn door een tornado worden getroffen.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat mensen die getroffen waren door een tornado in de zes maanden die volgden heel optimistisch waren over hun relatieve risico’s. Ze achtten de kans dat zij in de komende tien jaar opnieuw door een tornado zouden worden getroffen in vergelijking met de kans van anderen aanzienlijk kleiner. Sterker nog: deze mensen waren optimistischer over hun kansen om opnieuw getroffen te worden door een tornado dan mensen die in hetzelfde gebied leefden, maar geen zichtbare schade aan de tornado hadden overgehouden. “Een jaar later was het optimisme (van de mensen die wel getroffen waren door de tornado, red.) vergelijkbaar met dat van mensen in de onbeschadigde buurten,” vertelt onderzoeker Jerry Suls. “Mensen zijn geneigd om optimistisch te blijven, zeker als het gaat om hun lot ten opzichte van het lot van anderen.”

WIST U DAT…

…wetenschappers vorig jaar een enorme tornado op de zon ontdekten?

Waarom?
Waarom juist mensen die reeds door een tornado getroffen zijn, zo optimistisch blijven, is onduidelijk. Suls vermoedt dat mensen het idee hebben dat de kans dat een tornado op korte termijn op dezelfde plek toeslaat, heel klein is. Vandaar dat ze hun kansen beter inschatten dan die van mensen die niet door een tornado zijn getroffen. Mogelijk kan het onderzoek verklaren waarom sommige mensen zelfs als een tornado dreigt, weigeren om hun huis te verlaten. Ze zijn te optimistisch over de kans dat een tornado ze (opnieuw) zal treffen.

Het onderzoek levert nog meer verrassende resultaten op, zo schrijven de onderzoekers in het blad Personality and Social Psychology Bulletin. Zo bleken mensen die getroffen waren door de tornado hun kansen in vergelijking met die van anderen rooskleuriger in te zien. Maar de absolute kans dat ze opnieuw door een tornado zouden worden getroffen, schatten ze aanzienlijk minder rooskleurig in. Ze dachten dat die één op tien was, terwijl experts deze 1 op 100 schatten.

Bronmateriaal

"Living Through a Tornado Does Not Shake Optimism" - Spsp.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Justin Hobson (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd