Tombe van een Maya-koning ontdekt in Guatemala

Waarschijnlijk herbergt de tombe de resten van koning Te’Chan Ahk.

Archeologen ontdekten de tombe in de oude Maya-stad Waka’, in het noorden van Guatemala. Eerder werden in deze stad al koninklijke graven teruggevonden uit de vijfde, zesde en zevende eeuw na Christus. De tombe die archeologen nu hebben ontdekt, zou stammen uit de periode tussen 300 en 350 na Christus. Het is daarmee de oudste tombe die tot op heden in het noorden van Guatemala (de provincie Petén) is teruggevonden.

Wak
Alles wijst erop dat de pas ontdekte tombe dateert uit de beginjaren van de Wak-dynastie. Dit is – voor zover we nu weten – één van de eerste Maya-dynastieën. De dynastie zou in de tweede eeuw na Christus het levenslicht hebben gezien.

Het masker werd aangetroffen op de borst van de koning. Maar waarschijnlijk lag het oorspronkelijk op zijn gezicht. Afbeelding: Proyecto Arqueológico Waka’ en het Ministerie van Cultuur en Sport van Guatemala.
Masker
In de tombe zijn de resten van een volwassen man teruggevonden. Ook stuitten de onderzoekers op een van jade gemaakt masker. En de aanwezigheid van dit masker suggereert dat de man die in dit graf ter ruste werd gelegd van koninklijke komaf was. Het masker vertoont namelijk eigenschappen van de maïsgod en Maya-koningen werden vaak afgebeeld als imitators van de maïsgod.

Te’Chan Ahk
Hoewel in de tombe geen inscripties zijn teruggevonden die de gestorvene bij naam noemen, denken de archeologen wel te weten wie hij is. Afgaand op de leeftijd van de tombe zou het gaan om koning Te’Chan Ahk. Hij maakte deel uit van de Wak-dynastie en regeerde aan het begin van de vierde eeuw na Christus.

Naast het masker en de resten van de Maya-koning zijn in het graf ook 22 keramische vazen teruggevonden. Net als enkele schelpen. Wat verder opvalt, is dat zowel het masker als de resten van de koning rood zijn geverfd. Het is niet duidelijk of dat kort na het overlijden van de koning is gebeurd. Er zijn aanwijzingen dat het graf minstens eenmaal na 600 na Christus nog eens is geopend en de archeologen sluiten niet uit dat de botten van de koning toen rood werden gemaakt.

Bronmateriaal

"Tomb of early classic Maya ruler found in Guatemala" - Washington University St Louis

Afbeelding bovenaan dit artikel: Proyecto Arqueológico Waka’ en het Ministerie van Cultuur en Sport van Guatemala.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd