‘Toerist is een enorme bedreiging voor het klimaatakkoord van Parijs’

Want hij vliegt steeds verder.

De luchtvaart gaat de komende decennia een enorme groei doormaken. Naar schatting vliegt de wereldbevolking in het jaar 2100 negen keer zo veel kilometers als in 2015. En over dezelfde periode verdubbelt de gemiddelde reisafstand van alle toeristische reizen. En daarmee komen de klimaatdoelen die te vinden zijn in het klimaatakkoord van Parijs ver buiten handbereik te liggen. Daarvoor waarschuwt onderzoeker Paul Peeters, verbonden aan de TU Delft.

Toerisme
Want vliegtuigen stoten CO2 uit. En als de luchtvaart – voor 90% toerisme – groeit, groeit ook die uitstoot. Volgens Peeters groeit het aandeel van de luchtvaart in de CO2-emissies van toerisme van 50% in 2005 naar ruim 75% in 2100. Nu zijn toeristen verantwoordelijk voor ongeveer vijf procent van alle CO2-uitstoot, maar dat aandeel zal de komende decennia dus sterk gaan stijgen.

ICAO
Maar hoe zit het dan met de maatregelen die genomen worden om de uitstoot van vliegtuigen terug te dringen? Ook daar heeft Peeters naar gekeken. En wat blijkt? Ze hebben nauwelijks effect. Dat is ook niet zo gek, als je bedankt dat de ICAO (International Civil Aviation Organisation) verantwoordelijk is voor het verminderen van de emissies van de internationale luchtvaart. Deze organisatie behartigt namelijk vooral de belangen van de luchtvaartindustrie en zal dus niet zo snel maatregelen voorstellen die ook daadwerkelijk leiden tot minder en/of kortere vluchten.

Technologische ontwikkelingen
Maar dat laatste is wel nodig om de doelen van het Parijse klimaatakkoord haalbaar te houden, zo stelt Peeters. Want natuurlijk kun je proberen om vliegtuigen zuiniger te maken en minder CO2 uit te laten stoten. Maar dergelijke technologische ontwikkelingen kunnen nooit het feit dat we gewoon steeds vaker en voor steeds langer in het vliegtuig gaan zitten, compenseren.

En dus is er echt maar één oplossing: overheden moeten op internationaal niveau afspraken maken waardoor het volume van de luchtvaart – en daarmee de groei van de reisafstand – beperkt wordt. De klimaatdoelen van Parijs zijn namelijk alleen haalbaar als de luchtvaart minder hard groeit en in rijke landen zelfs krimpt.

Het advies van Peeters staat haaks op de plannen van de Nederlandse overheid die onder meer werkt aan een behoorlijke uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld moet op jaarbasis tienduizenden vakantievluchten van het overvolle Schiphol over gaan nemen. En ook Rotterdam Airport heeft al een tijdje plannen klaarliggen om meer vluchten te kunnen organiseren.

Bronmateriaal

"Toerisme en luchtvaart maken Parijse doelen onhaalbaar" - TU Delft

Afbeelding bovenaan dit artikel: Leo_65 (via Pixabay)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd