In de toekomst veel meer turbulentie door klimaatverandering

Zowel lichte als heftige turbulentie zal in de nabije toekomst flink vaker optreden.

En dat komt doordat klimaatverandering krachtigere windscheringen veroorzaakt in de straalstroom, zo schrijven onderzoekers in het blad Advances in Atmospheric Sciences. Windschering is een lokale, plotselinge verandering in de wind en een belangrijke bron van turbulentie.

Gedetailleerd
“Ons nieuwe onderzoek schetst het meest gedetailleerde beeld dat we tot op heden hebben van hoe turbulentie beïnvloed wordt door klimaatverandering,” stelt onderzoeker Paul Williams. Met behulp van een supercomputer simuleerden Williams en collega’s de atmosfeer en berekenden hoe deze reageert op een twee keer hogere CO2-concentratie (iets waar we later deze eeuw al mee te maken kunnen krijgen).

WIST JE DAT…

…eerdere studies aantoonden dat klimaatverandering ervoor kan zorgen dat vliegtuigen lastiger opstijgen en langer onderweg zijn?

Toename
De simulaties wijzen uit dat vliegreizigers in dat scenario veel vaker met lichte turbulentie te maken krijgen. Het zou gaan om een toename van zo’n 59 procent. Ook de lichte tot matige turbulentie neemt toe (met 75 procent), net als de gemiddelde turbulentie (met 94 procent) en de gemiddeld tot ernstige en ernstige turbulentie (deze neemt respectievelijk met 127 en 149 procent toe).

Schrikken
“Voor de meeste passagiers is lichte turbulentie een beetje vervelend (…) maar zelfs de meest doorgewinterde vliegtuigpassagiers zullen schrikken van het vooruitzicht dat de ernstige turbulentie met 149 procent toeneemt,” denkt Williams, erop wijzend dat ernstige turbulentie regelmatig ziekenhuisopnames tot gevolg heeft.

Het onderzoek draait om transatlantische vluchten die ‘s winters plaatsvinden, zo schrijven de onderzoekers. In de toekomst hopen ze ook andere vliegroutes en seizoenen te bestuderen.

Bronmateriaal

Williams, P.D. Adv. Atmos. Sci. (2017) 34: 576. doi:10.1007/s00376-017-6268-2

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd