TNO kan resistente EHEC-bacterie aanpakken

Het is een doorbraak van formaat: TNO stelt vandaag dat wetenschappers een behandeling hebben gevonden voor resistente bacteriën (zoals EHEC).

De wetenschappers pakken de resistente bacteriën aan met behulp van natuurlijke ingrediënten. Deze ingrediënten rekenen af met de bacteriën en kunnen zo ziektes voorkomen. Tegelijkertijd maakt het ons ook minder afhankelijk van antibiotica. En dat is een goede zaak nu steeds meer bacteriën resistent blijken voor dit goedje.

ESBL
In experimenten slaagden onderzoekers erin om de ESBL-bacterie (eveneens een resistente bacterie) met de natuurlijke ingrediënten te doden. En ook de EHEC-bacterie is met dit goedje te behandelen. Goed nieuws. Maar wel voor op de lange termijn. “We hebben nog zes maanden nodig om de oplossing kant-en-klaar door te ontwikkelen,” vertelt Jan Pieter van der Lugt van TNO. “Daarna moeten we nog voldoen aan de regelgeving van de overheid. Dat laatste kost veel tijd, dus ik schat dat de oplossing pas over twee jaar in de praktijk toepasbaar is.”

WIST U DAT…

…wetenschappers elf jaar geleden al met een behandeling voor de EHEC-bacterie kwamen? Farmaceuten hadden toen geen interesse.

Toekomst
Maar ook over twee jaar zal de behoefte aan de natuurlijke ingrediënten er nog zijn. Daar is Van der Lugt van overtuigt. “Er liggen nog talloze bacteriën op de loer die kunnen muteren tot even gevaarlijke zusjes van de EHEC-bacterie. Zo is bijvoorbeeld 94 procent van de kip in de supermarkt besmet met ESBL-bacteriën die ook resistent zijn geworden tegen antibiotica.”

Kip
De onderzoekers kwamen de natuurlijke ingrediënten op het spoor door de bacteriën die in onze darmen voorkomen te bestuderen en te achterhalen hoe deze te doden zijn. Een mengsel van allerlei natuurlijke stoffen bleek het meest effectief. Het middeltje is inmiddels getest op kippen die ziek waren geworden door resistente bacteriën. De kippen werden weer beter.

Uiteindelijk hopen de onderzoekers dat boeren hun vee geen antibiotica meer hoeven toe te dienen, omdat gevaarlijke bacteriën met behulp van natuurlijke stoffen op afstand gehouden kunnen worden. Hierdoor zou ons voedsel ook een stuk gezonder worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd