Tiny Tim had TBC en Engelse ziekte

Waaraan leed de ziekelijke Tiny Tim uit A Christmas Carol? Een wetenschapper denkt het nu te weten.

Tiny Tim is het zoontje van Bob Cratchit, de werknemer van Ebenezer Scrooge. Het jongetje is ziekelijk en in één van zijn visioenen krijgt Scrooge te zien hoe het jongetje sterft. Het is één van de redenen voor Scrooge om zijn gierige levensstijl achter zich te laten en meer te gaan delen. Eén van de mensen die profiteert van de ommezwaai van Scrooge is Tiny Tim die in werkelijkheid nog in leven is, maar wel dringend behoefte heeft aan goed voedsel en medicijnen. En daar kan de nieuwe, barmhartige Scrooge voor zorgen.

Ziekte
Het is een bekend verhaal. Maar één ding bleef bij onderzoekers toch knagen. Wat had Tiny Tim onder de leden? Onderzoeker Russel Chesney beet zich in dat vraagstuk vast en publiceert in het blad Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine een antwoord op die prangende vraag.

Donker Londen
Hij bestudeerde eerst de tijd waarin Tiny Tim leefde, oftewel door Charles Dickens gecreëerd werd: ergens tussen 1820 en 1843. In die tijd was Londen geen prettige woonplaats. De lucht zag zwart van de verbrande kolen, mensen uit de lagere klasse woonden dicht op elkaar in de meest armzalige omstandigheden en geld voor goed eten was er niet.. Maar liefst zestig procent van de kinderen had in die tijd de Engelse ziekte (een botaandoening die leidde tot verkromming van bijvoorbeeld de benen en rug). En bijna vijftig procent had tuberculose. Volgens Chesney had Tiny Tim beide ziekten onder de leden.

Levertraan
Dickens kende beide ziekten namelijk goed en schreef ooit dat levertraan de Engelse ziekte wel eens kon verdrijven. En daarin had hij gelijk: levertraan bevat veel vitamine D en kon zowel TBC als de Engelse ziekte aanpakken.

In A Christmas Carol krijgt Scrooge na het zien van het visioen omtrent Tiny Tim te horen dat het jongetje zal sterven als er niets (oftewel: als hij) niet verandert. Dat is in overeenstemming met het vermoeden van Chesney dat het jongetje aan TBC en de Engelse ziekte leed. Beide aandoeningen waren namelijk te verhelpen door middel van gezond eten, levertraan en wat meer zonlicht. En dat waren allemaal zaken waar de rijke Scrooge voor zorgen kon.

Bronmateriaal

"Environmental Factors in Tiny Tim's Near-Fatal Illness" - AMA-ASSN.org
De tekening bovenaan dit artikel is gemaakt door Frederick Barnard (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd