Tijgers en mensen draaien ploegendiensten in Nepal

Wat gebeurt er in gebieden waar mensen en tijgers samenleven? Wetenschappers onderzochten het gedrag van tijgers in Nepal en concluderen nu dat de carnivoren nachtdiensten draaien om beter samen te leven met mensen.

Normaal gesproken zijn tijgers 24 uur per dag actief. De dieren jagen, paren en houden hun territorium in de gaten. In Nepal is dat lastig, want tijgers delen het territorium met mensen. Zo maken mens en dier gebruik van dezelfde wegen.

Tijgers en mensen delen dezelfde wegen.
“Als we redeneren vanuit de gedachte dat tijgers alleen kunnen overleven wanneer zij een gebied voor zich alleen hebben, dan is er altijd sprake van conflict”, legt Neil Cartur van de staatsuniversiteit van Michigan uit. “Kies partij voor de mens en de tijgers verliezen. Kies partij voor de tijger en mensen worden aan hun lot overgelaten.”

In Nepal draaien tijgers en mensen ploegendiensten. Mensen zijn overdag actief en mijden ‘s nachts de bossen. Tijgers slapen overdag en trekken er ‘s nachts op uit. De roofdieren passen zich aan hun omgeving aan. “Als dit ook op andere plaatsen gebeurt, dan is de toekomst voor tijgers een stuk zonniger”, denkt Carter.

Wist u dat…

…tijgers binnen twaalf jaar wellicht niet meer in het wild voorkomen?

“Terwijl onze planeet steeds voller wordt, is het belangrijk dat we creatieve oplossingen vinden waarbij rekening wordt gehouden met zowel menselijke als natuurlijke systemen”, zegt Jianguo Liu, directeur van het Centrum voor Systeemintegratie en Duurzaamheid van de staatsuniversiteit van Michigan. “Duurzaamheid kan bereikt worden wanneer we ingewikkelde connecties tussen twee werelden begrijpen, zoals in Nepal.”

Bronmateriaal

"Tigers take the night shift to coexist with people" - Staatsuniversiteit van Michigan

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd