Tijdreizen: ‘Het kan echt niet!’

Wetenschappers hebben aangetoond dat een enkele foton niet sneller kan reizen dan het licht. Hun conclusie: tijdreizen kan dus niet!

Einstein stelde het al: niets kan sneller reizen dan het licht. En de oude wetenschapper had gelijk, zo moeten de onderzoekers van een Chinese universiteit stellen. Ook een foton – een enkel lichtdeeltje – gaat niet sneller dan het licht, zo concluderen ze in een nieuw onderzoek. Het is voor het eerst dat de maximale snelheid van een enkel lichtdeeltje is vastgesteld.

Kan niet
En daarmee komt volgens de onderzoekers een abrupt einde aan een droom van vele wetenschappers en leken. Wat in science-fictionfilms zo gewoon is, kan blijkbaar niet. Tijdreizen behoort niet tot onze mogelijkheden. Ook fotonen zijn onderdanig aan Einsteins wet dat een effect niet op kan treden voor de oorzaak ervan is opgetreden.

WIST U DAT…

…Stephen Hawking onlangs nog stelde dat tijdreizen wél kan?

Optisch effect
Zo’n tien jaar geleden stelden onderzoekers nog dat tijdreizen wel kon. Ze ontdekten toen dat een optische puls in bepaalde stoffen sneller dan het licht kan reizen. Achteraf gezien bleek het een optisch effect te zijn, maar wetenschappers bleven stug volhouden dat tijdreizen tot de mogelijkheden moest behoren. Maar dit onderzoek van Chinese wetenschappers rekent af met die vasthoudendheid. Een foton kan niet sneller dan het licht reizen en dus niet door de tijd reizen.

En daarmee lijkt de kous af. Maar de ervaring leert dat een voor sommigen aantrekkelijk idee zoals dat van reizen naar het verleden (of de toekomst) niet door één enkel onderzoekje van tafel geveegd kan worden. Hoewel de Chinezen stellen dat hun onderzoek het debat omtrent tijdreizen beëindigt, is het aannemelijk dat het toch doorgang vindt. Gewoon..omdat het zo fascinerend is.

Bronmateriaal

"Time travel impossible, say scientists" - News.discovery.com
De foto bij dit artikel is gemaakt door Loopoboy 2.0 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd