Tijdens de lockdown werd het liedje van deze vogelsoort een stuk sexier

De vogels hoefden niet meer zo te schreeuwen en dat kwam hun gezang ten goede.

Eerder dit jaar viel de wereld min of meer stil. Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werden mensen aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De scholen gingen dicht, veel mensen werkten thuis en gingen enkel als het echt niet anders kon naar buiten.

Spannender
Het resulteerde in uitgestorven straten. Niet alleen hier. Maar ook in de VS. En daar had de stilte een opmerkelijk effect op witkruingorzen, zo schrijven onderzoekers in het blad Science. De kleine vogeltjes pasten hun liedjes aan de stilte aan. De liedjes werden spannender. Sexier zelfs.

Tot die conclusie komen onderzoekers nadat ze de liedjes van de vogels tijdens de lockdown vergeleken met de liedjes die voor de lockdown klonken. Als student bestudeerde één van de onderzoekers – Jennifer Philips, verbonden aan de California Polytechnic State University – de witkruingorzen in de San Francisco Bay Area. En in april en mei 2020 keerde ze gewapend met de benodigde apparatuur terug naar het gebied dat in zoveel opzichten opeens heel anders was. Ze nam de liedjes van de witkruingorzen op en mat hoe hard de vogels zongen. En vervolgens werden de opnames vergeleken met de opnames die eerder tussen 2012 en begin 2020 waren gemaakt.

Vredig
Waar de eerdere opnames gonsden van de door mensen gemaakte geluiden, waren de opnames die Philips in het voorjaar van 2020 maakte, opmerkelijk vredig. “De spits bestond nu slechts uit een vriendelijk, sporadisch gebrom,” vertelt Philips. “En waar de Presidio (een recreatiepark nabij San Francisco dat onder meer uitzicht biedt op de Golden Gate Bridge, red.) normaal gevuld is met toeristen die – vaak in grote groepen de Golden Gate Bridge komen bekijken, zag je nu slechts een paar lokale bewoners of stellen die een ochtendwandeling of fietstocht maakten. Het was heel vredig allemaal.”

Andere liedjes
De enorme afname in verkeer en daarmee samenhangende herrie had dus ook zijn invloed op de vogels in het gebied. Zo ontdekten Philips en collega’s dat de inhoud van de liedjes van de witkruingorzen veranderde. De liedjes werden ‘sexier’, zo stelt Philips. De liedjes werden vocaal gezien veel spannender; ze herbergden meer verschillende noten en brachten zo mogelijk ook veel meer informatie over.

Zachter
Tegelijkertijd ontdekten de onderzoekers dat de vogels – in reactie op de stile – ook zachter gingen zingen. Maar doordat het zo stil was, reikten die zachte liedjes verder dan de luidere liederen die voor de lockdown klonken. “Wanneer de vogels niet de concurrentie aan hoeven te gaan met achtergrondlawaai, kunnen ze in feite door zachter te zingen, over grotere afstanden communiceren.” Heel concreet bleken de zachte liedjes ongeveer twee keer zover te reiken als de harde liedjes die de vogels omgeven door lawaai voor de lockdown lieten horen.

Het onderzoek laat zien welke impact het lawaai dat we met zijn allen maken op de natuur heeft. En onthult tegelijkertijd dat deze witkruingorzen er heel flexibel mee on kunnen gaan. “Onze resultaten laten zien dat gedragskenmerken in reactie op nieuwe omstandigheden heel snel kunnen veranderen,” aldus onderzoeker Elizabeth Durryberry.

Bronmateriaal

"Cal Poly Study Finds Changes in Bird Songs in San Francisco During COVID-19 Shutdown" - California Polytechnic State University
Afbeelding bovenaan dit artikel: "Mike" Michael L. Baird (via Wikimedia Commons)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd