Terugdringen CO2-uitstoot leidt tot meer honger

boer

Wetenschappers hebben ontdekt dat het beperken van de wereldwijde opwarming er indirect toe kan leiden dat meer mensen honger lijden.

Veel onderzoekers zijn erover eens: om de gevolgen van de opwarming van de aarde enigszins te kunnen behappen, moeten we die opwarming beperkt houden. En om de opwarming van de aarde te beperken, moeten we de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 beperken.

Indirect
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat klimaatverandering ertoe leidt dat boeren minder voedsel produceren. En dat kan er vanzelfsprekend weer toe leiden dat meer mensen honger lijden. Men zou dan ook verwachten dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen – zoals CO2 – goed nieuws is voor de wereldbevolking: de opwarming wordt beperkt en de oogst blijft even groot. Maar nieuw onderzoek toont nu aan dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen er op indirecte wijze voor kan zorgen dat meer mensen honger gaan lijden.

Hoe dan precies?
Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, moet een beroep worden gedaan op duurzame energie. Bijvoorbeeld biobrandstof. Die biobrandstof wordt gemaakt van vegetatie. En die vegetatie moet ergens groeien: op akkers die normaliter gebruikt worden voor het verbouwen van voedsel. Andere duurzame technieken – zoals het afvangen en opslaan van CO2 – zullen er bovendien toe leiden dat de prijzen van voedsel stijgen, waardoor sommige mensen meer moeite zullen hebben om voedsel te kopen.

Met behulp van meerdere modellen tonen de onderzoekers aan dat het sterk beperken van de uitstoot van broeikasgassen ertoe leidt dat meer mensen honger lijden dan wanneer de uitstoot niet sterk beperkt wordt. De onderzoekers willen met hun studie zeker niet pleiten voor een beleid waarin de uitstoot hetzelfde blijft of zelfs groeit. Ze benadrukken dat het beperken van de uitstoot noodzakelijk is. Hun studie wijst er echter wel op dat het simpelweg beperken van de uitstoot niet genoeg is. Er zal ook rekening moeten worden gehouden met de gevolgen die het beperken van de uitstoot indirect heeft. Zo zullen overheden wanneer ze maatregelen nemen die leiden tot minder uitstoot ook maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening niet in gevaar komt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd