Ten minste houdbaar tot-tekstje gaat verdwijnen van verpakkingen

Het zou goed kunnen dat voedselverpakkingen er héél anders uit gaan zien in de toekomst. In een recent onderzoek pleiten wetenschappers namelijk voor het idee om gebruik te maken van ‘smart packaging’.

Iedereen is inmiddels wel bekend met de ‘houdbaar tot’-stickers die altijd op voedselverpakkingen te vinden zijn. In een recent onderzoek omschrijven wetenschappers deze sticker vooral als peperduur en ‘veel te conservatief’. De sticker zorgt er vaak voor dat voedsel dat eigenlijk nog wel goed is, weggegooid wordt, waardoor zowel voedselproducenten als -consumenten per jaar onnodig veel geld kwijt zijn. Daarom wordt er nu gepleit voor smart packaging. Dit is technologie die in de verpakking zelf is ingebouwd en actief ‘test’ of het onderliggende voedsel wel of niet bedorven is. Wetenschapper Tohid Didar heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij legt uit: “We begrijpen dat mensen willen dat hun voedsel veilig is om te eten. Daarnaast willen mensen vaak ook niet nóg meer betalen voor hun voedsel – voedselprijzen zijn tenslotte al torenhoog. Toch vinden we het belangrijk om mensen bewust te maken van de problemen die aanwezig zijn (rondom voedselverpakkingen, red.) en zijn we klaar voor een discussie met politici en beleidmakers om deze problemen op te lossen.” Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Nature Reviews Bioengineering.

Sentinel Wrap
In het onderzoek wijzen de wetenschappers vooral op het feit dat de huidige ‘houdbaar tot’-sticker momenteel zowel direct als indirect al erg duur is. Dit komt vooral vanwege het feit dat deze sticker er onnodig voor zorgt dat eetbaar voedsel tóch weggegooid wordt. De wetenschappers noemen de voedselverspilling van Canada als voorbeeld. Zo wordt er in dit land momenteel jaarlijks voor 40 miljard dollar aan voedsel weggegooid. Naast een monetair prijskaartje kent het weggooien van zoveel voedsel ook zware gevolgen voor de omgeving. Als laatste wijzen de wetenschappers erop dat voedsel momenteel soms als redelijk schaars kan worden gezien. Hierdoor kan het onnodig weggooien van voedsel dan ook onbedoeld sociale gevolgen hebben.

In het onderzoek noemen de wetenschappers ook verschillende voorbeelden van smart packaging – en wat deze zouden kunnen betekenen voor de samenleving. Hieruit blijkt dat ze hoofdzakelijk twee verschillende technologieën hebben ontwikkeld die direct als verpakking kunnen dienen. Ten eerste is er Sentinel Wrap; een plastic wrap dat van kleur verandert op het moment dat het verpakte voedsel bedorven raakt. Ten tweede is er ook Lab-on-a-package. Deze technologie draait meer om het toevoegen van een los testdoosje op al bestaande verpakkingen. Het testdoosje geeft een signaal af op het moment dat het onderliggende voedsel bedorven raakt. Weer andere technologieën zijn vooral interessant voor voedselproducenten en supermarkten. Zo bestaat er ook een gel die actief kan voorkomen dat voedsel bedorven kan raken. De gel doet dit door schadelijke bacteriën aan te vallen.

Huiverig
Er is een belangrijke reden waarom wetenschappers op zo’n pompeuze manier een oproep doen om over te stappen op andere verpakkingsmaterialen. De wetenschappers wijzen er namelijk op dat voedselproducenten vooralsnog erg huiverig zijn om gebruik te maken van nieuwe technologieën die uiteindelijk de voedselprijzen voor consumenten nog verder omhoog kunnen drijven. Niet alleen dat; veel landen hebben momenteel voedselwetten die het erg moeilijk maken om definitief afscheid te nemen van de ‘houdbaar tot’-sticker. Mede-wetenschapper Shadman Khan heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij sluit af: “We zijn druk bezig met het opbouwen van een netwerk dat bestaat uit overheden en partners uit de (voedsel)industrie. Deze partijen willen graag met ons samenwerken en stellen ons in staat om mogelijke oplossingen te zien. Het aanvragen van patenten is namelijk echt iets anders dan het ontwikkelen van een product dat mensen daadwerkelijk kunnen gebruiken.”

Bronmateriaal

"It may be time to eliminate the best-before date on food packaging, say smart packaging researchers" - McMaster University
Afbeelding bovenaan dit artikel: Devonyu from Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd