Tekst ontdekt waarin Maya’s einde van de kalender bevestigen

Wetenschappers hebben een 1300 jaar oude tekst gevonden waarin de Maya’s opnieuw stellen dat de kalender op 21 december 2012 afloopt. Een bijzondere vondst: hiervoor was slechts één tekst bekend waarin de Maya’s het einde van de kalender bespraken.

De onderzoekers kwamen de tekst dankzij plunderaars op het spoor. “Vorig jaar ontdekten we dat plunderaars een aantal stenen hadden weggeworpen, omdat ze te geërodeerd waren om op de zwarte markt te verkopen,” vertelt onderzoeker Tomás Barrientos. “Dus we wisten dat ze iets interessants gevonden hadden, maar we dachten ook dat ze (de plunderaars, red.) misschien iets gemist hadden.” En dat was inderdaad het geval. De stenen blijken namelijk een verwijzing naar het einde van de kalender van de Maya’s te bevatten. En daarmee zijn ze van onschatbare waarde.

Marcello A. Canuto is bezig met het blootleggen van de belangrijke hiëroglyfen. Foto: Tulane University.
Trap
De stenen maakten deel uit van een trap. En op de treden van die trap hadden de Maya’s een enorme tekst achtergelaten. Het is de langste tekst van de Maya’s die ooit in Guatemala is teruggevonden. In de tekst wordt de geschiedenis van de Maya’s in dit gebied beschreven. De tekst beslaat zo’n 200 jaar aan gebeurtenissen. Zo wordt bijvoorbeeld een bezoek van Yuknoom Yick’aak K’ahk van Calakmul beschreven. Deze machtige leider van de Maya’s bezocht het betreffende gebied in het jaar 696. Hij had enkele maanden daarvoor een flinke nederlaag geleden: hij was verslagen door zijn rivaal Tikal. Wetenschappers dachten altijd dat Yuknoom Yick’aak K’ahk van Calakmul in die strijd gesneuveld was, maar het tegendeel blijkt waar. Hij overleefde de nederlaag en ging enkele maanden daarna al bij verschillende bondgenoten op bezoek om hun angsten die na de nederlaag van hun grote leider waren ontstaan, weg te nemen.

Geschiedenis
In de tekst wordt ook melding gemaakt van het einde van de Maya-kalender. En dat hangt nauw samen met het verhaal van Yuknoom Yick’aak K’ahk van Calakmul. In de periode waarin deze tekst geschreven werd, was er veel onrust in deze regio. “En deze koning voelde zich genoodzaakt te verwijzen naar een grotere tijdcyclus die in 2012 tot een einde zou komen,” vertelt Stuart. “In tijden van crisis gebruikten de oude Maya’s hun kalender om continuïteit en stabiliteit te promoten,” stelt onderzoeker Marcello A. Canunto.

Boek

Meer lezen over de Maya’s? Dan is het boek ‘de Maya’s‘ van Timothy Laughton een aanrader! U kunt er niet alleen alles lezen over de de symbolen, godsdienst, kunst, wetenschap en architectuur van de Maya’s, maar ook lekker veel foto’s en tekeningen bekijken.

Geen profetie
En daarmee is ook direct overtuigend bewijs gevonden dat de Maya’s met het einde van hun kalender niet het einde van de wereld voorspelden. De verwijzing naar 2012 was enkel bedoeld om de problemen en prestaties van de mensen uit die tijd in een groter kosmologisch raamwerk te plaatsen. “Deze tekst spreekt over een oude politieke geschiedenis en niet over een profetie.”

De vondst is desalniettemin heel bijzonder. Eerder was slechts één tekst bekend waarin de Maya’s melding maken van het einde van hun kalender. Die tekst zorgde de afgelopen jaren al voor heel wat doemdenkerij: velen zijn ervan overtuigd dat de Maya’s het einde van de wereld voorspelden. Experts ontkrachten dat echter keer op keer: de Maya’s zagen alles in cycli. Dus als de kalender afloopt, dan begint deze simpelweg weer opnieuw. Dat laatste werd in mei van dit jaar nog overduidelijk: toen werden berekeningen van de Maya’s teruggevonden die spreken over tijden na het jaar 2012. Overduidelijk bewijs dat de Maya’s echt niet dachten dat de aarde in 2012 zou vergaan.

Bronmateriaal

"Maya Archaeologists Unearth New 2012 Monument" - Tulane.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door David Stuart.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd