Tekst blijkt oudste christelijke inscriptie

De oudste christelijke inscriptie stamt uit de tweede eeuw en bevat opvallend genoeg enkele ‘heidense’ verwijzingen.

De inscriptie stamt volgens een onderzoek in het blad Journal of Early Christian Studies uit de periode tussen 138 en 192 na Christus. Daarmee is het de oudste christelijke inscriptie die voor zover bekend tot op heden bewaard is gebleven.

Conclusies
Er is al heel veel onderzoek gedaan naar deze inscriptie. Wetenschapper Gregory Snyder heeft al dat onderzoek nu gebundeld en kan op basis daarvan voor het eerst duidelijke conclusies trekken. Zo blijkt de inscriptie niet alleen heel oud te zijn, maar ook nog eens opvallend veel heidense invloeden te kennen.

Waar?

De inscriptie lag opgeslagen in een museum in Rome. De tekst werd ooit gevonden in een Middeleeuwse toren niet ver van de Via Latina. In deze omgeving zouden zich veel volgelingen van Valentinus op hebben gehouden.

Datering
De inscriptie is geschreven in het Grieks. Door te kijken naar de letters kon deze gedateerd worden. Bepaalde symbolen werden namelijk enkel in de eerste en tweede eeuw na Christus gebruikt. Het feit dat deze symbolen terugkomen in de inscriptie helpt om de leeftijd ervan vast te stellen. Snyder is ervan overtuigd dat de datering klopt en zijn argumenten zijn inderdaad overtuigend.

Valentinus
Wie de inscriptie geschreven heeft, is onduidelijk. Wel lijkt vast te staan dat de auteur een volgeling was van Valentinus. Valentinus was een christen uit de tweede eeuw. Hij was een gnostische leraar die uiteindelijk tot ketter zou worden benoemd. Volgelingen van Valentinus waren minder rechtlijnig dan de christenen uit die tijd: zo waren ze ook best bereid om te knielen voor andere goden. Zij vonden het namelijk onbelangrijk wat hun lichaam in de fysieke wereld deed. Het ging meer om de geest. Ook in de inscriptie worden christelijke en heidense overtuigingen met elkaar vermengd, zo concludeert Snyder. Zo wordt er gesproken over een bruidskamer (bridal chamber). Deze woorden verwijzen naar een ritueel dat draait om vrijheid en één worden met de godheid.

De onderzoeker vertaalde de tekst ook in het Engels. De inscriptie luidt: “To my bath, the brothers of the bridal chamber carry the torches, [here] in our halls, they hunger for the [true] banquets, even while praising the Father and glorifying the Son. There [with the Father and the Son] is the only spring and source of truth.

Bronmateriaal

"World's Earliest Christian Engraving Shows Surprising Pagan Elements" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig uit The Yorck Project (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd